जीवन कठीण अजिबात नसते..! – सुंदर मराठी कविता | Sunder Vichar

0
534
जीवन कठिन अजिबात नसते-sunder-vichar-marathi-suvichar-jiwan-good-thoughts-in-marathi-on-life-vb-vijay-bhagat
sunder-vichar-marathi-suvichar

जीवन कठीण अजिबात नसते..! – सुंदर मराठी कविता | Sunder Vichar

 

जीवन कठीण अजिबात नसते..!

कधी नळाला पाणी नसते…
तर कधी पाणी असून सूद्धा….
एक घुट देणारे कुणीही नसते…!

जीवन कठीण अजिबात नसते..!

कधी पगार झालेला नसतो…
तर कधी झालेला पगार उरलेला नसतो…!
कधी मिळवलेला पगार कोणावर खर्च करायचा…?
हा प्रश्न सुटलेला नसतो…!

जीवन कठीण अजिबात नसते..!

कधी जागा नसते…
तर कधी जागा असली तर पोकळी नसते…!
कधी तर जागा आणि पोकळी दोन्ही असली….
तरी त्यात नात्याची उब नसते…!

जीवन कठीण अजिबात नसते..!

कधी डब्यात आवडती भाजी नसते…
तर कधी भाजी आवडली तर पोळीच करपलेली असते…!
आणि कधी दोन्ही ही मनासारख्या असल्या
तरी शेजारच्या डब्यातून येणाऱ्या खमंग च्या वासात
आपली इच्छा अडकलेली असते…!

जीवन कठीण अजिबात नसते..!

कधी कोणी सोबत असून सूद्धा एकटेपणा असतो…
कधी कोणी सोबत नसतांनाही उगाच
भरल्या – भारावल्या सारखे वाटते…!

जीवन कठीण अजिबात नसते..!

कधी काही शब्द कानावर पडतात…
तर कधी नको ते शब्द कानावर आदळतात…!
कधी हव्या असलेल्या माणसांकडून
नको ते आणि नको असलेल्या माणसांकडून
अनपेक्षित अनुभव येतात…!

जीवन कठीण अजिबात नसते..!

कधी आपण कसे वागायचे हेच समजत नाही…
कधी समोरचा असा का वागत आहे…
याचे उत्तर मिळत नाही…!

जीवन कठीण अजिबात नसते..!

कधी दोष कोणाला द्यायचा समजत नाही…
कधी तर कुणाचे आभार मानायचे हेच उमजत नाही…!

जीवन कठीण अजिबात नसते..!

कधी डोके टेकायला जागा सापडत नाही…
कधी जर जागा सापडलीच तर
नमस्कार करायची इच्छा होत नाही…!

जीवन कठीण अजिबात नसते..!

कधी कुठे कठोर आणि कुठे नरम वागायचे
हेच समजत होत नाही…
कधी समोरचा / ची आपल्याला अकारण
हक्काचा / ची वाटू लागते…!
कधी समोरच्याने आपल्यावर दाखवलेला हक्क
आपल्याला नकोसा वाटू लागतो…!

जीवन कठीण अजिबात नसते..!

कधी पैसा असला की नात्यांच्या मोह होतो
आणि नाती असली की… त्यांच्या गरजा… मौज…
पूर्ण करता येत नाहीत म्हणून जीव हिरमुसतो…!

जीवन कठीण अजिबात नसते..!

मित्रांनो जर यात अजून जर ५-६ गोष्टी वाढवल्या तर मला सांगा….
याहून वेगळे आपण काय जगतो…?
ताण घेतला तर तणाव…
आजचे भागले म्हणून आनंद आणि उद्याचे काय म्हणून चिंता
हेच आयुष्य कठीण करते…

जीवन कठीण अजिबात नसते..!

आपण नदी सारखे जगावे… सतत वाहत राहावे….
Life is living… For Happily..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here