25+ Best Marathi Suvichar | सुविचार मराठी | Suvichar Marathi

4
3044
suvichar-marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-मराठी-सुविचार-विश्वास-suvichar-in-marathi-vb-vijay-bhagat-भुतकाल-वर्तमान
suvichar-marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-मराठी-सुविचार-विश्वास

25+ Best  Marathi Suvichar – सुविचार मराठी – Suvichar  Marathi – Good Thoughts In Marathi on life

सकारात्मक विचार, प्रेरणादायी विचार, सुंदर सुविचार हे आपल्या मानवी जीवनात
अत्यंत आवश्यक आहे, तसेच जीवनात कोणतेही निर्णय घेतांना या सुविचारांची खूप मदत होते…
सगळ्यात मोठी शक्ती सुविचार... म्हणून नेहमी जीवनात सुविचारांना स्थान द्या.
जर आपल्या जीवनरूपी घराला सुविचारांचा मजबुत पाया नाही आहे तर आपले
जीवनरूपी घर उभे राहूच शकत नाही…  आणि जर का समजा… ते घर उभे राहिलेच तर ते
सुरक्षित असेलच असे आपण प्रभावीपणे म्हणूच शकत नाही.
या जीवनात अनेक प्रसंग येतात… आशेचे प्रसंग… सुखाचे प्रसंग… अपयशाचे प्रसंग… यशाचे प्रसंग…
दुःखाचे प्रसंग… तर कधी निराशेचे प्रसंग….. आपल्या जीवनात येत – जात राहतात.
परंतु ज्या माणसाकडे सुविचारांचा मजबुत पाया असतो… त्या माणसाचा जीवनात कुठल्याही प्रसंग
आला तर ते आपल्या सुविचारांच्या बळावर चांगले निर्णय घेऊन, न घाबरता त्या प्रसंगाना तोंड देतात…
सुखात फसत नाहीत आणि दुःखात रडत बसत नाहीत…! 
 
marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-suvichar-marathi-मराठी-सुविचार-सुविचार-मराठी-सुविचार-इमेजेस-suvichar-images-vb-धावपळीच्या-जीवनात-या धावपळीच्या आयुष्यातही आपला छंद जपण्यासाठी थोडा तरी वेळ नक्की द्यावा
marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-suvichar-marathi-मराठी-सुविचार-सुविचार-मराठी-सुविचार-इमेजेस-suvichar-images
 
या धावपळीच्या आयुष्यातही
आपला छंद जपण्यासाठी
थोडा तरी वेळ नक्की द्यावा.
 
marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-suvichar-marathi-मराठी-सुविचार-सुविचार-मराठी-सुविचार-इमेजेस-suvichar-images-vb- आपल्या कोणत्याही कामाची सुरुवात
marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-suvichar-marathi-मराठी-सुविचार-सुविचार-मराठी-सुविचार-इमेजेस-suvichar-images
 
आपल्या कोणत्याही कामाची
सुरुवात कशी झाली आहे…
यावर बऱ्याच घटनांचा
शेवट अवलंबून असतो.
 
marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-suvichar-marathi-मराठी-सुविचार-सुविचार-मराठी-सुविचार-इमेजेस-suvichar-images-vb-जीवनात-नेहमी-भावनेपेक्षा-कर्तव्य-मोठे-असते
marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-suvichar-marathi-मराठी-सुविचार-सुविचार-मराठी-सुविचार-इमेजेस-suvichar-images
 
जीवनात नेहमी भावनेपेक्षा
कर्तव्यच मोठे असते.
 
marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-suvichar-marathi-मराठी-सुविचार-सुविचार-मराठी-सुविचार-इमेजेस-suvichar-images-vb-चांगल्या-परंपरा-निर्माण-करणे
marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-suvichar-marathi-मराठी-सुविचार-सुविचार-मराठी-सुविचार-इमेजेस-suvichar-images
 
चांगल्या परंपरा निर्माण करणे
फार कठीण असते…
म्हणून ज्या चांगल्या परंपरा आहेत
त्यांना परंपरा मोडू नका.
 
marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-suvichar-marathi-मराठी-सुविचार-सुविचार-मराठी-सुविचार-इमेजेस-suvichar-images-vb-प्रेमाने-जग-जिंकता-येते
marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-suvichar-marathi-मराठी-सुविचार-सुविचार-मराठी-सुविचार-इमेजेस-suvichar-images
 
प्रेमाने संपूर्ण जग जिंकता येते…
शत्रुत्वाने नाही.
 
marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-suvichar-marathi-मराठी-सुविचार-सुविचार-मराठी-सुविचार-इमेजेस-suvichar-images-vb-जर-यश-मिळवायचे-आहे
marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-suvichar-marathi-मराठी-सुविचार-सुविचार-मराठी-सुविचार-इमेजेस-suvichar-images
 
जर यश मिळवायचे असेल…
तर स्वत:च स्वत:वर काही बंधने घाला.
ज्याने स्वत:चे मन जिंकले
त्याने सर्व जग जिंकले.
 
marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-suvichar-marathi-मराठी-सुविचार-सुविचार-मराठी-सुविचार-इमेजेस-suvichar-images-vb-जो-वाहतो-तो-झरा
marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-suvichar-marathi-मराठी-सुविचार-सुविचार-मराठी-सुविचार-इमेजेस-suvichar-images
 
जो वाहतो तो झरा आणि जे थांबते ते डबके…!
डबक्यावर डास येतात आणि झऱ्यावर राजहंस…!
निर्णय तुमचा…

 

marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-suvichar-marathi-मराठी-सुविचार-सुविचार-मराठी-सुविचार-इमेजेस-suvichar-images-vb-आयुष्यात-तुम्ही-किती-माणसे-जोडलीत
marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-suvichar-marathi-मराठी-सुविचार-सुविचार-मराठी-सुविचार-इमेजेस-suvichar-images
 
आयुष्यात तुम्ही किती माणसे जोडली…
यावरुन तुमची श्रीमंती कळते.
 
marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-suvichar-marathi-मराठी-सुविचार-सुविचार-मराठी-सुविचार-इमेजेस-suvichar-images-vb-फक्त-स्वतःचे-स्वार्थ
marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-suvichar-marathi-मराठी-सुविचार-सुविचार-मराठी-सुविचार-इमेजेस-suvichar-images
 
फक्त स्वत:च्या स्वार्थासाठी…
कधीच दुसऱ्याचा वापर  करु नका.
आणि 
स्वत:चा वापर कुणालाही करु देऊ नका.
 
marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-suvichar-marathi-मराठी-सुविचार-सुविचार-मराठी-सुविचार-इमेजेस-suvichar-images-vb-खरे-तर-काय-चुकले
marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-suvichar-marathi-मराठी-सुविचार-सुविचार-मराठी-सुविचार-इमेजेस-suvichar-images

खरेतर “काय चुकले” हे शोधायला पाहिजे
पण आपण मात्र “कुणाचे चुकले” हे
शोधण्यातच वेळ घालवत बसतो…!
marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-suvichar-marathi-मराठी-सुविचार-सुविचार-मराठी-सुविचार-इमेजेस-suvichar-images-vb-स्वभावाच्या-प्रेमात-पडा
marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-suvichar-marathi-मराठी-सुविचार-सुविचार-मराठी-सुविचार-इमेजेस-suvichar-images
 
नेहमी जीवनात स्वभावाच्या प्रेमात पडा
चेहऱ्याच्या नाही…!
कारण परिस्थिती नुसार
चेहरे बदलतात…
स्वभाव नाही…!
 
marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-suvichar-marathi-मराठी-सुविचार-सुविचार-मराठी-सुविचार-इमेजेस-suvichar-images-vb-जोखीम-risk-सुविचार
marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-suvichar-marathi-मराठी-सुविचार-सुविचार-मराठी-सुविचार-इमेजेस-suvichar-images
 
जीवनात सर्वात मोठी
जोखीम म्हणजे
कोणतीही जोखीम न घेणे…
 
marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-suvichar-marathi-मराठी-सुविचार-सुविचार-मराठी-सुविचार-इमेजेस-suvichar-images-vb-विजय-भगत
marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-suvichar-marathi-मराठी-सुविचार-सुविचार-मराठी-सुविचार-इमेजेस-suvichar-images
 
वयाच्या अठराव्या वर्षी तुम्ही गरीब
आहात तर चूक तुमची नाही आहे
पण वयाच्या अठ्ठाविसाव्या वर्षी, तुम्ही
स्वतःला गरीब म्हणत असाल तर
नक्की चूक तुमचीच आहे…!
marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-suvichar-marathi-मराठी-सुविचार-सुविचार-मराठी-सुविचार-इमेजेस-suvichar-images-vb-जितक्या-हक्काने-हसता-तितक्याच
marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-suvichar-marathi-मराठी-सुविचार-सुविचार-मराठी-सुविचार-इमेजेस-suvichar-images
 
जितक्या हक्काने हसता तितक्याच
हक्काने रूसता आले पाहिजे…
समोरच्याच्या डोळ्यातले पाणी
अलगद पुसता आले पाहिजे.
मान-अपमान नात्यात काहीच नसते
आपल्याला फक्त समोरच्याच्या ह्रदयात
घुसता आले पाहिजे.
 
marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-suvichar-marathi-मराठी-सुविचार-सुविचार-मराठी-सुविचार-इमेजेस-suvichar-images-vb-कष्ट-प्रेरणा
marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-suvichar-marathi-मराठी-सुविचार-सुविचार-मराठी-सुविचार-इमेजेस-suvichar-images

कष्ट ही प्रेरक शक्ती आहे…
जी माणसाची क्षमता तपासते आणि
त्याला विकासाच्या मार्गावर नेते…!
 
marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-suvichar-marathi-मराठी-सुविचार-सुविचार-मराठी-सुविचार-इमेजेस-suvichar-images-vb-स्वतःवर-विश्वास
marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-suvichar-marathi-मराठी-सुविचार-सुविचार-मराठी-सुविचार-इमेजेस-suvichar-images
suvichar-marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-मराठी-सुविचार-विश्वास-suvichar-in-marathi-vb-vijay-bhagat-सुंदर-विचार
suvichar-marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-मराठी-सुविचार-विश्वास

 

स्वतःवर विश्वास ठेव….
हे दिवसही जातील
वादळही रोखता येईल जर…
तू त्यांच्या समोर पर्वत बनून उभा राहशील.
marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-suvichar-marathi-मराठी-सुविचार-सुविचार-मराठी-सुविचार-इमेजेस-suvichar-images-vb-भुक
marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-suvichar-marathi-मराठी-सुविचार-सुविचार-मराठी-सुविचार-इमेजेस-suvichar-images
 
लागलेली भूक नसलेला पैसा…
तुटलेले मन… आणि
मिळालेली वागणूक जे शिकवते…
ते कुठलीही डिग्री शिकवत नाही…!
marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-suvichar-marathi-मराठी-सुविचार-सुविचार-मराठी-सुविचार-इमेजेस-suvichar-images-vb-ज्याने-स्वताचे-मन-जिंकले-त्याने-जग-जिंकले
marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-suvichar-marathi-मराठी-सुविचार-सुविचार-मराठी-सुविचार-इमेजेस-suvichar-images
 
ज्याने स्वतःचे मन जिंकले
त्याने सर्व जग जिंकले.
 
marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-suvichar-marathi-मराठी-सुविचार-सुविचार-मराठी-सुविचार-इमेजेस-suvichar-images-vb-काळजी-आपले-मित्र
marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-suvichar-marathi-मराठी-सुविचार-सुविचार-मराठी-सुविचार-इमेजेस-suvichar-images
 
जे आपली सर्वात जास्त काळजी घेतात

आपण त्यांच्यावरचरडण्याची वेळ आणतो.

suvichar-marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-मराठी-सुविचार-विश्वास-suvichar-in-marathi-vb-vijay-bhagat-तुम्हाला-जे आवडते-त्यातच
suvichar-marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-मराठी-सुविचार-suvichar-in-marathi

 

जे आवडते तेच करू नका…

जे तुम्हाला करावे लागत आहे…
त्यातच आपली आवड निर्माण करा.
suvichar-marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-मराठी-सुविचार-विश्वास-suvichar-in-marathi-vb-vijay-bhagat-भविष्यकाल-वर्तमानकाल-भविष्यकाल
suvichar-marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-मराठी-सुविचार-suvichar-in-marathi
 
भुतकाळ आपल्याला आठवणींचा आनंद देतो
भविष्यकाळ आपल्याला स्वप्नांचा आनंद देतो
पण आयुष्याचा आनंद फक्त वर्तमानकाळच देतो.
suvichar-marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-on-life-मराठी-सुविचार-विश्वास-suvichar-in-marathi-vb-vijay-bhagat-भविष्यकाल-वर्तमानकाल-भविष्यकाल
suvichar-marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-मराठी-सुविचार-विश्वास-suvichar-in-marathi
 
आयुष्या नेहमीच अपूर्ण असते
आणि ते अपूर्ण असण्यातच
त्याची गोडी साठवलेली असते.
 
suvichar-marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-on-life-मराठी-सुविचार-suvichar-in-marathi
suvichar-marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-मराठी-सुविचार-suvichar-in-marathi

 

सौंदर्य, सुस्वभाव यांची बेरीज करा
मैत्रीतून मत्सर वजा करा 
प्रेमाला शुध्द अंतःकरणाने गुणा 
परमनिंदेचा लघुत्तम काढा 
सुविचारांचा वर्ग करा 
दया, क्षमा, शांती, परमार्थ 
यांचे समीकरण सोडवा…। 
हेच आपल्या सुखी आयुष्याचे गणित आहे.
suvichar-marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-on-life-मराठी-सुविचार-suvichar-in-marathi-सुंदर-विचार
suvichar-marathi-suvichar-good-thoughts-in-marathi-on-life-मराठी-सुविचार-suvichar-in-marathi

 

जीवन जगण्यासाठी केवळ
विचार असुन चालत नाही…
सुविचार असावे लागतात.
आणि केवळ सुविचार असुन
चालत नाही…

ते आचरणात आणावे लागतात.

25+ Best Marathi Suvichar - सुविचार मराठी - Suvichar Marathi - Good Thoughts In Marathi on life-aankhi-jiddhi-wha-apyash pachwa
25+ Best  Marathi Suvichar – सुविचार मराठी – Suvichar  Marathi – Good Thoughts In Marathi on life

 

अपयशाने खचु नका
आणखी जिद्दी व्हा…!

 

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here