Good Thoughts In Marathi | भाग्य, लक – नशीब – मराठी सुविचार

0
1066
Good Thoughts In Marathi | भाग्य, लक - नशीब - मराठी सुविचार

भाग्य – लक – नशीब – मराठी सुविचार  
Good Thoughts In Marathi On Life 

भाग्य - लक - नशीब - मराठी सुविचार - Good Thoughts In Marathi On Life-विजय भगत-vb good-thoughts
दोन अक्षरांचे लक
अडिच अक्षरांचे भाग्य
तीन अक्षरांचे नशीब ऊघडण्यासाठी
चार अक्षरांची मेहनत उपयोगी पडते…
आणि एक अक्षराचा मी मानवाचे आयुष्य नष्ट करते...!
भाग्य - लक - नशीब - मराठी सुविचार - Good Thoughts In Marathi On Life-विजय भगत-vb good-thoughts

 

 परक्या माणसांनाही
आपलेसे करून देतील
असे काही गोंडस शब्द असतात…!
शब्दांनाही कोडे पडुन जाईल
अशी काही गोड माणसे असतात…!
किती मोठे भाग्य असते…
जेव्हा ती आपली असतात…
भाग्य - लक - नशीब - मराठी सुविचार - Good Thoughts In Marathi On Life-विजय भगत-vb good-thoughts-आरसा

 

तुम्हीं जर अशा व्यक्तीचा
शोध घेत आहात
की ज्यामुळे तुमचे
जीवन बदलेल
तर तुम्ही आरशात बघा…!

भाग्य – लक – नशीब – मराठी सुविचार  
Good Thoughts In Marathi On Life 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here