50+ Marathi Quotes | प्रेरणादायक सुविचार मराठी | Sunder vichar

3
609
Marathi Quotes - प्रेरणादायक सुविचार मराठी - Sunder vichar
Marathi Quotes - प्रेरणादायक सुविचार मराठी - Sunder vichar

50+ जीवनावरील प्रेरणादायक मराठी सुविचार फोटो
सुंदर विचार | Marathi quotes With Images

नमस्कार मित्रांनो…
VB Good Thoughts या संकेतस्थळावर आपले मनापासून स्वागत आहे.

या पोस्ट मध्ये मी सुंदर मराठी प्रेरणादायी असा मराठी सुविचारांचा संग्रह
केला आहे… आणि मला विश्वास आहे की हा मराठी सुविचार संग्रह
तुम्हाला नक्कीच आवडणार.

या मध्ये जीवनावर आधारीत प्रेरणादायक मराठी सुविचार फोटो सह आहेत…
तसेच सुंदर विचार, छान विचार, मराठी सुविचार, सकारात्मक सुविचार,
सुंदर सुविचार मराठी, लहान सुविचार मराठी

Marathi Suvichar , Suvichar in Marathi Language, Good thought ,

Sundar vichar , Motivational Quote , Inspirational quote,

Positive Quote, Chhan Vichar Marathi , Marathi Quote ,

Marathi Thought Status , Suvichar Photos , अशा विविध प्रकारचे

मराठी सुविचार शेयर करीत आहे.

सुविचार कसे वाटले आणि तुम्हाला आणखीन कशा प्रकारचे
मराठी सुविचार पाहिजे आहेत ते मला कमेंट करून नक्की कळवा.
धन्यवाद….

50+ Marathi Quotes | प्रेरणादायक सुविचार मराठी | Sunder vichar

Marathi Quotes - प्रेरणादायक सुविचार मराठी - Sunder vichar

जीवनात लोकांकडे
जास्त लक्ष देऊ नका
कारण प्रत्येक जण हा
तुम्हाला आपापल्या
मानसिकते नुसारच
बघत असतो.

Marathi Quotes - प्रेरणादायक सुविचार मराठी - Sunder vichar

माणसाच्या जीवनातील संकटे
ही यशाचा आनंद घेण्यासाठी
आवश्यकच आहेत…!

Marathi Quotes - प्रेरणादायक सुविचार मराठी - Sunder vichar

ओळखी मधून केलेली सेवा
जास्त दिवस टिकून राहत नाही.
परंतु सेवेमधून झालेली ओळख
जीवनभर टिकून राहते.

Marathi Quotes - प्रेरणादायक सुविचार मराठी - Sunder vichar

मनातील अबोल संकेत
न बोलताच ज्यांना कळतात
त्यांच्या सोबतच मनांची
खोल नाती जुळतात.

Marathi Quotes - प्रेरणादायक सुविचार मराठी - Sunder vichar

एखाद्या स्वाभिमानाला
त्याचा अभिमान समजू नका
कारण प्रत्येकाची जगण्याची
तत्त्वे ही वेगवेगळी असतात.

Marathi Quotes - प्रेरणादायक सुविचार मराठी - Sunder vichar

समाजात जो माणसाचे
भाव ठरवतो
तो स्वभाव असतो…!

Marathi Quotes - प्रेरणादायक सुविचार मराठी - Sunder vichar

सुख आणि दुःख
हे माणसाच्या परिस्थितीपेक्षा
माणसाच्या मनस्थितीवर
जास्त अवलंबून असतात.

Marathi Quotes - प्रेरणादायक सुविचार मराठी - Sunder vichar

सुख हे ओंजळीत आलेल्या
पाण्यासारखे असते.
जर वेळेवर उपभोगले नाही…
तर ते लोप पावून जाते.

Marathi Quotes - प्रेरणादायक सुविचार मराठी - Sunder vichar

निखळ हास्याची व्याख्या
ही श्रीमंतीने नाही….
तर समाधानी मनाने तयार होते.

Marathi Quotes - प्रेरणादायक सुविचार मराठी - Sunder vichar
Marathi Quotes – प्रेरणादायक सुविचार मराठी – Sunder vichar

तोच माणूस शुन्याला किंमत
देऊ शकतो…
ज्याने कष्ट करून
शून्यातून आपले जीवन घडविले…!

Marathi Quotes - प्रेरणादायक सुविचार मराठी - Sunder vichar

शक्ती आल्यावर प्रत्येक पाखराने
आकाशात नक्कीच उडावे…
परंतु ज्या घरट्याने आपल्याला ऊब दिली
त्या घरट्याला कधीही विसरू नये.

Marathi Quotes - प्रेरणादायक सुविचार मराठी - Sunder vichar
Marathi Quotes – प्रेरणादायक सुविचार मराठी – Sunder vichar

सर्वांच्या स्वभावाची
पारख केली जाते
त्यांच्यातील गुणांची नाही…
कारण… सर्व गुणांच्या पलीकडे
जाणारा स्वभावच श्रेष्ठ असतो.

Marathi Quotes - प्रेरणादायक सुविचार मराठी - Sunder vichar

अनेक लोक प्रेमात असून सुद्धा
सोबत नसतात.
तर काही सोबत असतात…
परंतु प्रेमात नसतात.

Marathi Quotes - प्रेरणादायक सुविचार मराठी - Sunder vichar
Marathi Quotes – प्रेरणादायक सुविचार मराठी – Sunder vichar

सोडून दिलेल्या भावना
ह्या विरघळलेल्या
चॉकलेट सारख्याच असतात.
फ्रिजमध्ये ठेवल्यावरही
पुन्हा पुर्वी सारखा आकार
घेत नाही.

Marathi Quotes - प्रेरणादायक सुविचार मराठी - Sunder vichar
Marathi Quotes – प्रेरणादायक सुविचार मराठी – Sunder vichar

अशा ठिकाणी आपले
ओझे आणि मन हलके करावे…
ज्या ठिकाणी ते अगदी
सुरक्षित राहतील…!

Marathi Quotes - प्रेरणादायक सुविचार मराठी - Sunder vichar

चुकीची आणि वाईट माणसे
भेटल्याशिवाय
योग्य आणि चांगल्या माणसाची
किंमत समजतच नाही…!

Marathi Quotes - प्रेरणादायक सुविचार मराठी - Sunder vichar

लोकांच्या भावनांपेक्षा
तुमचे मानसिक सुख
हे सुद्धा
फार महत्त्वाचे आहे.

Marathi Quotes - प्रेरणादायक सुविचार मराठी - Sunder vichar

जीवनातील काही स्वप्न
अगदी लाजाळुच्या
झाडासारखी असतात….
स्पर्श करताच मिटून जातात…!

Marathi Quotes - प्रेरणादायक सुविचार मराठी - Sunder vichar

पावसाला माहितच नसते की…
या मातीतून काय उगवणार आहे.
तो तर फक्त मनसोक्त
कोसळून जातो.

जीवनही असेच जगावे…
कधी होणार… काय होणार…
कसे होणार… हे न बघता
फक्त मनसोक्तपणे जगावे

Marathi Quotes - प्रेरणादायक सुविचार मराठी - Sunder vichar

जीवनात नेहमी लक्षात ठेवा…
तोंड बंद ठेवणारा मासा
कधीही गळात फसत नाही.

Marathi Quotes - प्रेरणादायक सुविचार मराठी - Sunder vichar

इतरांच्या सोबत
स्वतःची तुलना
कधीही करू नका.
कारण सगळीच फुले
एकाच वेळी फुलत नसतात.

Marathi Quotes - प्रेरणादायक सुविचार मराठी - Sunder vichar

 

दुसऱ्याला समजून घेण्यासाठी
आधी स्वतःलाच
समजून घ्यायचे असते.

आपले म्हणून प्रत्येकाची
काळजी घेता आली की
आयुष्यात परके म्हणणारी
कोणी उरतच नाही…!

Marathi Quotes - प्रेरणादायक सुविचार मराठी - Sunder vichar

या जगात फक्त एक
गरजच आहे….
जिने माणसांना माणसांसी
जोडुन ठेवले आहे…!

Marathi Quotes - प्रेरणादायक सुविचार मराठी - Sunder vichar

जीवन ही एक अशी ट्रेन आहे…
जी जन्मापासून मृत्यूपर्यंत
सुख-दुःखाच्या प्लॅटफॉर्मवर
थांबत असते. आणि…
आपल्या अनुभवाचे
तिकीट घ्यायला भाग पाडते.

Marathi Quotes - प्रेरणादायक सुविचार मराठी - Sunder vichar

आयुष्यात अशी झेप घ्यायची की…
आपल्याला नाव ठेवणाऱ्यांची
झोप उडाली पाहिजे…!

Marathi Quotes - प्रेरणादायक सुविचार मराठी - Sunder vichar

जीव लावणारी माणसे
सोबत असले की
आनंदाचे क्षण साजरे करायला
चांगली मज्जाच येते.

Marathi Quotes - प्रेरणादायक सुविचार मराठी - Sunder vichar

जर जगाच्या पाठीवर
ओळख बनवायची असेल…
तर अहंकाराचा काळोख
मिटवावा लागतो…!

Marathi Quotes - प्रेरणादायक सुविचार मराठी - Sunder vichar

अहंकार हा दारूप्रमाणे असते…
स्वतःला सोडुन
सगळ्यांना माहीत होते की
याने चढवलेली आहे.

Marathi Quotes - प्रेरणादायक सुविचार मराठी - Sunder vichar

स्टेटस वर
अंदाज लावायचे सोडून द्या
जीवन काही
इतके लहान नाही की…
चौकटीत मांडता येईल…!

Marathi Quotes - प्रेरणादायक सुविचार मराठी - Sunder vichar

मी आहे म्हणूनच सगळे आहेत….
यापेक्षा सगळे आहेत म्हणूनच
मी आहे. जर असा विचार ठेवला तर
जीवनात कधीच एकटे वाटणार नाही.

Marathi Quotes - प्रेरणादायक सुविचार मराठी - Sunder vichar

जीवनात पडल्याशिवाय
स्वतःला सांभाळण्याची
कला निर्माण होत नाही.

 

 

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here