41+ Marathi Suvichar – जीवनावर आधारित मराठी सुंदर सुविचार

6
1683
marathi-suvichar-जीवनावर-आधारित-मराठी-सुविचार-गरज-किंमत-वेळ
marathi-suvichar-जीवनावर-आधारित-मराठी-सुविचार-गरज-किंमत-वेळ

41+ Marathi Suvichar – जीवनावर आधारित मराठी सुंदर सुविचार

नमस्कार मित्रांनो
जशी परिस्थिती आहे त्याच परिस्थितीला लढा देत आनंदी राहून जगणे
म्हणजेच जीवन…!

या जीवनरूपी वाटेवर आपण किती आणि कशा प्रकारे आपले जीवन जगलो….?
जेव्हा हा प्रश्न मी आपल्या जीवनाला विचारला तेव्हा तो केवळ अगदी निरागस
मनाने माझ्याकडे पाहतच राहीला…!
का कोण जाणे ते असे माझ्याकडे का पाहत आहे…?

कधी जीवन आपल्या मनासारखे जगताच आले नाही… हा काय म्हणेल…?
तो काय म्हणेल…? या प्रश्नावरच खुप जण आपले जीवन काढतात….!
याप्रमाणेच जीवन व्यतीत करावे लागते.

समाजात रहायचे आहे म्हणून समाज म्हणेल तसे वागावेच लागते…!
अन्यथा समजातून बाहेर काढून टाकायची धमकी…. त्या समाजाची…!

एकीकडे जीवनात खुप मोठे शिखर गाठायचे असते… आणि दुसरीकडे
या समाजाला हे आणि ते असे अनेक गोष्टीवर उत्तरे द्यावी लागतात….!

जेव्हा असे बोलले जाते की…. तुला हे जमणारच नाही….
यात तू आजिबात पडूच नको…
तेव्हा मन एकदम दुबळ्या अवस्थेत खचून पडते…
समाजाने पाठींबा द्यायचा सोडून… फक्त आणि फक्त मागे खेचायचेच बघतो…!

जमत तर सगळेच असते…. परंतु… या समजामुळे तो मागे पडून जाते…!

मग काय जीवनाच्या शेवटी प्रश्न उभा राहतो की….
या जीवनाच्या वाटेवर तू कसा जगला…? आणि किती जगाला…?
जेव्हा हा प्रश्न पडतो तेव्हा मन अगदी खिन्न नजरेने तसाच अवस्थेत
आपल्याकडे पाहत राहते…!

Marathi Suvichar – जीवनावर आधारित मराठी सुंदर सुविचार

बुद्धिबळ-Marathi Suvichar - जीवनावर आधारित मराठी सुंदर सुविचार
बुद्धिबळ-Marathi Suvichar – जीवनावर आधारित मराठी सुंदर सुविचार

आपण लोकांच्या जीवनात नाही…
तर आठवणीत राहत असतो…!
त्यामुळे जितके होईल तितके
दुसऱ्यांना सुंदर क्षण
देण्याचे प्रयत्न करा.

सुविचार - नाते आणि माणसे
सुविचार-छान-विचार-मराठी-good-thoughts-in-marathi

नावापुरते नाते आणि
गरजेपुरती माणसे
जीवनात नसलेलीच बरी.

मराठी सुविचार - पेन किलर खाऊन फक्त शरीराचे दुख कमी होते
सुविचार-छान-विचार-मराठी-good-thoughts-in-marathi

पेन किलर खाऊन फक्त
शरीराचे दुःख कमी होते..
मनाचे नाही…!

Marathi Suvichar – जीवनावर आधारित मराठी सुंदर सुविचार

प्रेमाला-माप-नसतो-मराठी-सुविचार
सुविचार-छान-विचार-मराठी-प्रेमाला-माप-नसतो-good-thoughts-in-marathi

ज्याच्या प्रेमाला
कुठलाही माप नसतो…
तो बाप असतो…! आणि
लेकरांच्या हिताशिवाय…
जिचे दुसरे स्वप्न नसते
ती आई असते…!

सुविचार-छान-विचार-मराठी-आई-बाप-good-thoughts-in-marathi
सुविचार-छान-विचार-मराठी-आई-बाप-good-thoughts-in-marathi

छाया बापाची आणि
माया आईची ही शोधूनही
कुठे मिळणार नाहीच…!

आत्मविश्वास नावाचा वजीर
सुविचार-छान-विचार-मराठी-good-thoughts-in-marathi

जीवनाच्या पटावरील
यशस्वी राजा बनायचे असेल तर…
आत्मविश्वास नावाचा वजीर
आपल्या सोबत ठेवावा लागेल…!

marathi-suvichar-जीवनावर-आधारित-मराठी-सुविचार-गरज
marathi-suvichar-जीवनावर-आधारित-मराठी-सुविचार-गरज

डोक्यात न संपणाऱ्या
गरजांची यादी असली की…
वेळेचे आणि वयाचे
भानच राहत नाही.

Marathi Suvichar – जीवनावर आधारित मराठी सुंदर सुविचार

marathi-suvichar-जीवनावर-आधारित-मराठी-सुविचार-अनुभव
marathi-suvichar-जीवनावर-आधारित-मराठी-सुविचार-अनुभव

प्रयत्न केल्याशिवाय
हार स्वीकारायची नसते.
जरी विजयाचा मुकुट
नाही भेटला… तरी
अनुभवाचे मोती
नक्कीच मिळतात…!

marathi-suvichar-जीवनावर-आधारित-मराठी-सुविचार-अनुभव
marathi-suvichar-जीवनावर-आधारित-मराठी-सुविचार-अनुभव

वडील आणि मुलगी

असे म्हणतात की…
सगळ्यात जास्त ओढ
ही बाप लेकी च्या
नात्यात असते.
तसे हे खरे ही आहे.

marathi-suvichar-जीवनावर-आधारित-मराठी-सुविचार-नाते
marathi-suvichar-जीवनावर-आधारित-मराठी-सुविचार-नाते

कोणतेही नाते गरज म्हणून नाही…
तर सवय म्हणून जोडा.
कारण गरज संपून जाते…
परंतु सवय कधीच सुटत नाही…!

परिश्रम आणि कष्ट
एवढ्या शांतपणे करायचे की…
आवाज फक्त आपल्या यशाचाच
फिरायला पाहिजे.

Marathi Suvichar – जीवनावर आधारित मराठी सुंदर सुविचार

marathi-suvichar-जीवनावर-आधारित-मराठी-सुविचार-प्रेरणादायी
marathi-suvichar-जीवनावर-आधारित-मराठी-सुविचार-प्रेरणादायी

तुम्हाला दुखावणारी
प्रत्येक परिस्थितीत
तुम्हाला काहीतरी
शिकवूनच जात असते.

marathi-suvichar-जीवनावर-आधारित-मराठी-सुविचार-संकट
marathi-suvichar-जीवनावर-आधारित-मराठी-सुविचार-संकट

संकटे माणसाला
बळकट बनवितात
फक्त त्यांना स्वीकारण्याचे
सामर्थ्य दाखवावे लागते…!

marathi-suvichar-जीवनावर-आधारित-मराठी-सुविचार-शब्द
marathi-suvichar-जीवनावर-आधारित-मराठी-सुविचार-शब्द

शब्द हे फुकटचे असतात…
परंतु त्यांच्या वापरावर
अवलंबून असते की…
किंमत द्यावी लागणार…
की मोजावी लागणार…?

marathi-suvichar-जीवनावर-आधारित-मराठी-सुविचार-नाते-संवाद
marathi-suvichar-जीवनावर-आधारित-मराठी-सुविचार-नाते-संवाद

झाडाला पाणी पाहिजे…. आणि
नात्याला सुसंवाद पाहिजे.
तेंव्हाच ती टिकतात.
नाहीतर ती तुटतात…!
एक मुळापासून….
तर एक मनापासून…

Marathi Suvichar – जीवनावर आधारित मराठी सुंदर सुविचार
marathi-suvichar-जीवनावर-आधारित-मराठी-सुविचार-लेक
marathi-suvichar-जीवनावर-आधारित-मराठी-सुविचार-लेक

असलेल्या प्रत्येक गोष्टीत
रमता आले म्हणजे…
नसलेल्या गोष्टीची
हुरहुर लागतच नाही…!

marathi-suvichar-जीवनावर-आधारित-मराठी-सुविचार-गरज-किंमत-वेळ
marathi-suvichar-जीवनावर-आधारित-मराठी-सुविचार-गरज-किंमत-वेळ

गरजेपेक्षा जास्त वेळ
कुणालाही देत जाऊ नका…
नाहीतर… त्याला
ना तुमची किंमत समजेल
ना वेळेची…!

marathi-suvichar-जीवनावर-आधारित-मराठी-सुविचार-बापाची-सावली
marathi-suvichar-जीवनावर-आधारित-मराठी-सुविचार-बापाची-सावली

बापाची संपत्‍ती नाही…
तर बापाची सावली
सोबत असायला हवी…!

marathi-suvichar-जीवनावर-आधारित-मराठी-सुविचार-सुख-दुख
marathi-suvichar-जीवनावर-आधारित-मराठी-सुविचार-सुख-दुख
Marathi Suvichar – जीवनावर आधारित मराठी सुंदर सुविचार

सुख आणि दुःख हे माणसाच्या
परिस्थितीपेक्षाही त्याच्या
मनस्थितीवर
जास्त अवलंबून असतात.

जरी आईने नऊ महिने
आपल्या पोटात सांभाळून
जन्म दिला असला…
तरी पण मुलगी म्हणजे
बापाचा काळीजच…!

हे जरी खरे असले की…
आई वडिलांच्या प्रेमाची तुलना
करता येत नाही…
तरी पण बापाचा
आपल्या मुली वरचा आणि
मुलीचा बापा वरचा प्रेम
चिमुटभर तरी जास्तच असते.

कामावर  जाणाऱ्या बापाची
बाबा…. बाबा… म्हणत
जात पर्यंत पाठ न सोडणाऱ्या
छकुल्या असतात…!

Marathi Suvichar – जीवनावर आधारित मराठी सुंदर सुविचार

marathi-suvichar-जीवनावर-आधारित-मराठी-सुविचार-स्वप्न

नेहमी स्वप्न हे वास्तवाचे
भान ठेवूनच पहावीत.
कारण… उद्याचे सत्य हे
स्वप्नांतुनच आकारत असतात.

marathi-suvichar-जीवनावर-आधारित-मराठी-सुविचार-लेक-संयम
marathi-suvichar-जीवनावर-आधारित-मराठी-सुविचार-लेक-संयम

आपली चूक नसतांनाही…
फक्त वाद थांबावा…
या करिता घेतलेली माघार…
हे संयमाचे फार मोठे प्रतिक आहे….!

marathi-suvichar-जीवनावर-आधारित-मराठी-सुविचार-चुका-माणूस

माणसाकडूनच चुका होत असतात
त्याला त्याच्या चुका दाखवून
सुधारण्याची संधी द्या…
जर माणसाच्या चुकीमुळेच
त्याला सोडून देता…
तर जीवनात तुम्ही एकही नाते
टिकवू शकणार नाही. तसेच
एक माणुसही कमावू शकणार नाही.

Best Marathi Quotes On Life || चांगले विचार || Sunder Vichar 

Best Marathi Quotes On Life - Sunder Vichar |
Best Marathi Quotes On Life – Sunder Vichar
╭════════════╮
   ‼ चांगले विचार ‼      
🌙💞 शुभ सकाळ 💞🌙
╰════════════╯

🍂🍃🌺🌸🌸🍃🍂

विश्वास ठेवा मित्रांनो…
जेव्हा आपण कुणासाठी
काहीतरी चांगले करीत असतो…
तेव्हा आपल्यासाठी सुद्धा कुठेतरी
काही चांगले घडत असते.
इतकेच की…
ते आपल्याला दिसत नसते.

🍃🍂🌺🌸🌸🍃
Good Morning
Have a Great Day
🌹💐 शुभ प्रभात 💐🌹
🌹 सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा 🌹
🍂🍃🌺🌸🌸🍃🍂

Good Morning Wishes In Marathi 

Marathi Suvichar – जीवनावर आधारित मराठी सुंदर सुविचार

✨ शुभ सकाळ ✨
🌴🌼🍀🌻🍀🌷🏵️🌺🌿🌺🌷

उडत्या पक्ष्यांना
परत यायची घाई नसावी
नेहमी डोळ्यात
नवीन दिशा असावी.
घरट्याचे काय आहे
केंव्हाही बांधता येइल
क्षितिजांच्या पलिकडेही
आकाशात झेप घेण्याची
जिद्द असावी.

🍃🍂🌺🌸🌸🍃
Good Morning
Have a Great Day
🌹💐 शुभ प्रभात 💐🌹
🌹 सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा 🌹
🍂🍃🌺🌸🌸🍃🍂

Good Morning Wishes In Marathi 

Marathi Suvichar – जीवनावर आधारित मराठी सुंदर सुविचार

याचे दु:ख कधीच नव्हते की…
खुप वेळा मला परक्यांनी खडसावले….
परंतु आजही दुःख याचेच वाटते की…
नात्यांनीच अनेक वेळा फटकारले…!
😔
याचे दु:ख कधीही वाटले नव्हते की….
खुप वेळा इतरांनी निंदा केली.
खंत इतकीच कुठेतरी वाटत राहिली की…
घरच्यांनीच आपली खुप शोभा केली…!
😔
याचे दु:ख कधीच वाटले नव्हते की…
खूप वेळा माझा विश्वासघात केला,
दु:ख फक्त याचे वाटले की…
कुणीतरी आपल्यानेच विश्वास घातकी ठरविला…!
😔
🍃🍂🌺🌸🌸🍃
Good Morning
Have a Great Day
🌹💐 शुभ प्रभात 💐🌹
🌹 सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा 🌹
🍂🍃🌺🌸🌸🍃🍂

Good Morning Wishes In Marathi 

Marathi Suvichar – जीवनावर आधारित मराठी सुंदर सुविचार

चूक झाल्यावर साथ सोडणारी माणसे
खूप असतात. परंतु…
चुक कशाला झाली आणि
ती कशा प्रकारे सुधारायची हे
सांगणारी खूप कमी माणसे असतात.
🍃🍂🌺🌸🌸🍃
Good Morning
Have a Great Day
🌹💐 शुभ प्रभात 💐🌹
🌹 सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा 🌹
🍂🍃🌺🌸🌸🍃🍂

समोरील माणसा सोबत
सदैव चांगले वागा.
तो माणूस चांगला आहे म्हणून नाही
तर तुम्ही चांगले आहात म्हणून…!
🍃🍂🌺🌸🌸🍃
Good Morning
Have a Great Day
🌹💐 शुभ प्रभात 💐🌹
🌹 सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा 🌹
🍂🍃🌺🌸🌸🍃🍂

Good Morning Wishes In Marathi 

Marathi Suvichar – जीवनावर आधारित मराठी सुंदर सुविचार

मित्रांनो…
मास्क लावा… अथवा नका लावू….
तुमची मर्जी…
😷परंतु एवढे नेहमी लक्षात ठेवा….
सरकारसाठी तुम्ही फक्त एक
आकडा 1️⃣✅ आहात
पण घरातल्यांसाठी तुम्ही
काळजाचा तुकडा आहात….
🙏😷🌻 शुभ सकाळ – काळजी घ्या 🌻😷

🍃🍂🌺🌸🌸🍃
Good Morning
Have a Great Day
🌹💐 शुभ प्रभात 💐🌹
🌹 सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा 🌹
🍂🍃🌺🌸🌸🍃🍂

Good Morning Wishes In Marathi 

Marathi Suvichar – जीवनावर आधारित मराठी सुंदर सुविचार

एक अशी ओळ
जीला उलटी वाचा किंवा सरळ वाचा
दोन्ही ही खूप छान वाटतात…
आहे जीवन तर मित्र आहेत
😊

🍃🍂🌺🌸🌸🍃
Good Morning
Have a Great Day
🌹💐 शुभ प्रभात 💐🌹
🌹 सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा 🌹
🍂🍃🌺🌸🌸🍃🍂

ताकद आणि पैसा हे आयुष्याचे फळ आहे
परंतु कुटुंब आणि मित्र हे जीवनाचे मुळ आहे.
आपण एक वेळ फळाशिवाय राहू शकतो
पण मुळाशिवाय उभे राहूच शकत नाही..
कारण जर मुळ कुजली…
तर मोठ मोठे झाड ही पडून जातात…
म्हणून नाती जपा….
कठीण प्रसंगी तेच कामी येतात….!
🌿 शुभ सकाळ 🌿
🌼🍀🌻🏵️🌿🌺🍀🌷🙏🌹

✍✍✍✍✍✍✍✍

🍃🍂🌺🌸🌸🍃
Good Morning
Have a Great Day
🌹💐 शुभ प्रभात 💐🌹
🌹 सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा 🌹
🍂🍃🌺🌸🌸🍃🍂

Good Morning Wishes In Marathi 

Marathi Suvichar – जीवनावर आधारित मराठी सुंदर सुविचार

वाईट दिवस आल्यावर
कधीही खचून जाऊ नका…
आणि चांगले दिवस आल्यावर
कधीही घमंड करु नका.
कारण दोन्ही दिवस जाण्यासाठीच
आलेले असतात.
🌹❣️🌹 शुभ सकाळ 🌹❣️🌹
🍃🍂🌺🌸🌸🍃
Good Morning
Have a Great Day
🌹💐 शुभ प्रभात 💐🌹
🌹 सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा 🌹
🍂🍃🌺🌸🌸🍃🍂

Good Morning Wishes In Marathi 

Marathi Suvichar – जीवनावर आधारित मराठी सुंदर सुविचार

काही वेळा आयुष्यात
संकटांचे इतके ढग दाटून येतात की…
जर ते ढग पडले तर आपल्याला ते
पेलावतील की नाही याची शंका येते…
परंतु तुमची वेळ ठरविते
की कोणते ढग पाडायचे आणि
कुठले पुढें पाठवायचे..!
टायमिंग वेळेचे टायमिंग जीवनाचे
🍃🍂🌺🌸🌸🍃
Good Morning
Have a Great Day
🌹💐 शुभ प्रभात 💐🌹
🌹 सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा 🌹
🍂🍃🌺🌸🌸🍃🍂

Good Morning Wishes In Marathi

Marathi Suvichar – जीवनावर आधारित मराठी सुंदर सुविचार

आकृती नसली तर आकार बदलतो….
स्वभाव नसला तर व्यवहार बदलतो…
इच्छा पूर्ण नाही झाली तर इथे
“देव” ही बदलला जातो
माणसे चुका करण्यापूर्वी
इकडे तिकडे बघतात
पण…. वरती बघने मात्र विसरतात.
🌺🌺🌺🌺 शुभ सकाळ 🌺🌺🌺

༺♥༻❀༺♥༻💕

🍃🍂🌺🌸🌸🍃
Good Morning
Have a Great Day
🌹💐 शुभ प्रभात 💐🌹
🌹 सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा 🌹
🍂🍃🌺🌸🌸🍃🍂

Marathi Suvichar – जीवनावर आधारित मराठी सुंदर सुविचार

माणसाच्या मुखात गोडवा…
मनात प्रेम… वागण्यात नम्रता…
आणि हृदयात गरीबीची
जाण असली की…
बाकी चांगल्या गोष्टी
आपोआप घडत जातात…!
😊👍❤ शुभ सकाळ ❤

💕༺♥༻❀༺♥

🍃🍂🌺🌸🌸🍃
Good Morning
Have a Great Day
🌹💐 शुभ प्रभात 💐🌹
🌹 सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा 🌹
🍂🍃🌺🌸🌸🍃🍂

Marathi Suvichar – जीवनावर आधारित मराठी सुंदर सुविचार

रस्त्याचे अंतर ते कितीही असले…
तरी पण ते कसेही पार करता येते.
पण एक दुसऱ्या च्या मनात
पडलेल अंतर पार करने
फार कठीण असते.
सगळ्यांचे जीवन व्यस्त असते…
परंतु त्या जीवनात दोन क्षण तरी
प्रेमाने जगावे.
ते सगळ्यात स्वस्त असते…
🍃🍂🌺🌸🌸🍃
Good Morning
Have a Great Day
🌹💐 शुभ प्रभात 💐🌹
🌹 सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा 🌹
🍂🍃🌺🌸🌸🍃🍂

6 COMMENTS

  1. […] Also Search :- प्रेरणादायी विचार, मराठी प्रेरणादायी विचार, मराठी,मोटिवशनल विचार, यश कसे मिळवावे, सुविचार, मराठी सुविचार, सुंदर विचार, Motivation, Marathi motivation, Marathi Quotes, Marathi thoughts, […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here