Suvichar Status Marathi | Sunder Vichar | सुविचार मराठी

0
640
Suvichar Status Marathi - Sunder Vichar - सुविचार मराठी
सुविचार-मराठी-सुंदर-प्रेरणादायक-सुविचार-sunder-vichar

वेळ मिळाल्यावर बोलणारे नाही….
तर मन झाले म्हणून बोलणारे
कुणी तरी जीवनात असावे…!
🙏

Suvichar Status Marathi | Sunder Vichar | सुविचार मराठी

जर तुम्हाला माणसे ओळखायचीच असतील…
तर त्यांच्या मनाच्या विरुद्ध वागून बघा…
लगेच कळतील…!
🙏

कचऱ्यात फेकलेले जेवण
हेच दर्शविते की…
माणसाचे पोट भरले की….
माणूस आपली लायकी विसरतो…!
🙏
इतके ही आम्ही त्रासदायक नव्हतोच
जितके आमच्यावर दोषारोपण केले गेले…
वेळ थोडी वाईटच होती…
आणि राहिलेली अग्नी पेटवणारे…
आपल्यातलेच होते….!
🙏
आग लावणाऱ्यांना काय माहित…
जर हवेची दिशा बदलली…
तर राख त्यांची पण होऊ शकते…!
🙏
जीवनात फक्त…
दुसऱ्यांचे चांगले बघायची सवय ठेवा…
तुम्हाला देव, काहीच कमी पडू देणार नाही….!
🙏

तोच माणूस मोठा असतो….
जो आपल्या सोबत असणाऱ्या व्यक्तींना
लहान असल्याची जाणीवच होऊ देत नाही…!
🙏

Suvichar Status Marathi | Sunder Vichar | सुविचार मराठी

सुविचार-मराठी-सुंदर-प्रेरणादायक-सुविचार-sunder-vichar-vb-जाणीव
सुविचार-मराठी-सुंदर-प्रेरणादायक-सुविचार-sunder-vichar

असे नेतृत्व करा की….
जरी सत्ता तुमची नसली…
तरी लोकांनी मात्र…
राजा तुम्हालाच म्हटले पाहिजे…!
🙏
जर काळजी करत रहाल…
तर स्वतः च जळाल…!
जर काळजी न करताच रहाल…
तर जग तुमच्यावर जळेल…!
🙏
जरी वेळ दिसत नसली…
तरीही खूप काही दाखविते…!
भरपूर जण आपलेपणाही दाखवितात…
परंतु आपले कोण आहेत…
हे आपल्याला वेळच दाखविते…!
🙏
लहान लहान चुकांना
नेहमी सुधारण्याचा प्रयत्न करा…
कारण माणसाला ठेच डोंगराने नाही…
तर लहान दगडानेच लागते…!
🙏
आपल्या कामात इतके व्यस्त रहा की…
अपयशाला ही तुमच्या जीवनात यायला
तुमची परवानगी घ्यावी लागणार…!
🙏
समोर चालत असतांना….
मागुन हाक मारणारे कुणी तरी असावे…!

स्वप्नांच्या मागे धावत असतांना….
साथ देणारे कुणी तरी असावे…!

डाव मांडत असतांना…
त्या डावाला कुणी तरी मोडणारे असावे…!

डाव विस्कटलेला असतांना….
परत सावरणारे कुणी तरी असावे…!

डोळे भरून आले असतांना…
डोळ्यांना पुसणारे कुणी तरी असावे…!

मरणाच्या वाटेवर असतांना….
जगण्याची आस लावणारे आणि
आपल्या प्रेमात पाडणारे…..
कुणी तरी नक्कीच असावे…!
🙏

Suvichar Status Marathi | Sunder Vichar | सुविचार मराठी

जी व्यक्ती वेळेच्या नुसार बदलते
ती व्यक्ती कधीच आपली नसते…!
परंतु जी व्यक्ती वाईट वेळेतही…
आपल्या बरोबर सावली सारखी
उभी असते, तीच व्यक्ती…
खरोखर आपली हक्काची असते…!
🙏
आपला हक्क एखाद्यावर तितकाच दाखवा…
त्याला जितका सहन होईल…!
जर जास्तीच आपलेपणा दाखविले…
तर तुम्ही चुकीचे सुध्दा ठरु शकता…!
🙏
नेहमीच असे म्हटले जाते की…
स्त्री ही आपली खरी वय कधीच सांगत नाही…!
परंतु खरे असे आहे कि तिला आपल्या वयाचा
हिशोब हा लावताच येत नाही…!
कारण स्त्री ही स्वतःसाठी खूपच
कमी जगलेली असते…!
🙏
स्त्री ही आपल्या
पूर्ण जवाबदारी सकट घेते भरारी…
कसलीही तक्रार नाही…
कसलाही थकवा नाही….
🙏
किती दिवसांचे हे जीवन असते,
आज असलेले अस्तित्व उदयाला नसते
म्हणूनच या जीवनाला जगावे हसून-खेळून
कारण जगात उदयाला काय घडेल
हे तर कुणालाच माहीत नसते….!
🙏

परिस्थितीने आपले चटके बसविल्या शिवाय
आपल्या मनस्थितीत बदल येत नाही…!
🙏

Suvichar Status Marathi | Sunder Vichar | सुविचार मराठी

सुविचार-मराठी-सुंदर-प्रेरणादायक-सुविचार-sunder-vichar-vb-परिस्थिती-मानस्थिती
सुविचार-मराठी-सुंदर-प्रेरणादायक-सुविचार-sunder-vichar

जितके महत्वाचे…
नात्यात एकमेकांचे प्रेम असणे असते…
तितकेच ते प्रेम वेळोवेळी
एकमेकांना दाखविणे सुद्धा गरजेचे असते…!
🙏

ज्यावेळी कडू बोलणे आणि वेदना
हे दोन्ही सहन व्हायला लागले…
त्यावेळी समजायचे की
आपण जगायला शिकलो आहे…!
🙏

Suvichar Status Marathi | Sunder Vichar | सुविचार मराठी
सुविचार-मराठी-सुंदर-प्रेरणादायक-सुविचार-sunder-vichar-vb-कडू-बोलने-आणि-वेदना
सुविचार-मराठी-सुंदर-प्रेरणादायक-सुविचार-sunder-vichar

फसल्याचे दु:ख नाही आहे…
परंतु फसवणारे हे आपलेच होते…!
याचेच फार वाईट वाटत आहे…!
🙏

सुविचार [ जीवन ] सुंदर विचार – Good Thoughts In Marathi On Life 

सुविचार-मराठी-सुंदर-प्रेरणादायक-सुविचार-sunder-vichar-vb-दुख
सुविचार-मराठी-सुंदर-प्रेरणादायक-सुविचार-sunder-vichar-

मैत्री इतकी घट्ट असावी की…
जरी एका मित्राची रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आली…
तरी बाकीच्या मित्रांना टेस्ट करायची
गरज पडलीच नाही पाहिजे…
🤯😕
मुकाट्याने एम्बुलेंसच्या आत जाऊन बसायचे…!
😂😂😂🙏

आपले ध्येय इतके मोठे ठेवा की…
त्याला गाठतांना वाटेत येणाऱ्या अडचणी
नुसत्या फिक्या वाटतील….!
🙏
मृत्यू कडून एक दिवस तर हरायचे आहेच…
तो पर्यंत जीवनाला
जिंकूनही घेता आलेच पाहिजे…!
🙏
मोठेपणा दाखवून काहीच मिळत नाही…
माणसे कमवायला माणुसकीच लागते…!
🙏
स्वतःसोबत लढण्यासाठी तैयार हो…
कारण जगाला तेव्हाच जिंकता येते..
जेव्हा तू स्वतःला ओळखशील…!
🙏
जीवनात केवळ
दुसऱ्याचे चांगले बघायची सवय ठेवा…
ईश्वर तुम्हाला काहीच कमी पडू देणार नाही…!
🙏
गरीबाच्या सोबत बसलात म्हणून…
आपले विचार काही गरीब होणार नाही…!
तसेच श्रीमंताच्या सोबत बसलात म्हणून…
आपले विचार श्रीमंत होणार नाही…!
आपले विचार आणि आपली नियत
यांची घट्ट मित्रता असते…!
🙏

Suvichar Status Marathi | Sunder Vichar | सुविचार मराठी

सुविचार-जीवन-सुंदर-विचार-vb-marathi-suvichar
सुविचार-जीवन-सुंदर-विचार-vb-marathi-suvichar

आपण स्वभावाने नम्र असणे…
हे खुपचं चांगली गोष्ट आहे.
परंतु जिथे प्रश्न आपल्या
स्वाभीमानाचा असेल…
तिथे कधीच नरम पडायचे नसते.
😊😊😊

जेव्हा प्रश्न हा स्वाभिमानाचा असेल ना…
तेव्हा नाते आणि मैत्री सोडुन देणेच चांगले.
😊😊😊

मी आता अपेक्षा ठेवणे बंद केले आहे…
जेव्हा तुम्हाला बोलायला वाटेलच
तेव्हा बोला…!
😊😊😊

आपले जीवन
इतके आनंदी आणि सुंदर बनवा…
की एखाद्या निराश झालेल्या माणसाला
तुम्हाला बघुन जगण्याचा त्याला
नविन उत्साह मिळाले पाहिजे…!
😊😊😊

आपली सकारात्मक दृष्टी ही
आपले जीवन घडवण्याची शक्ती ठेवते.
त्या बरोबरच जर प्रबळ इच्छाशक्ती असेल
तर मग काहीच अशक्य नाही…!
😊😊😊

नेहमी दृष्टी आणि दृष्टीकोन
चांगला असायला पाहिजे…!
😊😊😊

जर कुणाचे
चांगले करायचे जमत नसेल…
तर कुणाचे वाईटही करू नका.
कारण वेळ ही सगळ्यांचीच येते…
कारणे फक्त वेगवेगळे असतात…!
😊😊😊

नेहमी आपले मन चांगले ठेवा
कारण हिशोब हा कर्माचा होतो…
कमाईचा नाही…!
मनमोकळे आणि मनासारखे जगता आले तर
चार दिवस जगलेले जीवन
शंभर वर्षे जगल्याची अनुभुती देते…!
😊😊😊

सुविचार [ जीवन ] सुंदर विचार – Good Thoughts In Marathi On Life 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here