Suvichar With Images in Marathi | Status Suvichar Marathi

0
1611
Marathi Suvichar With Images - मराठी स्टेट्स सुविचार - Sunder Vichar Marathi

Suvichar With Images In Marathi 
मराठी स्टेट्स सुविचार | Sunder Vichar Marathi

नमस्कार मित्रांनो,
VB Good Thoughts या संकेत स्थळावर आपले मनापासून स्वागत आहे.
आज या पोस्ट मध्ये मराठी स्टेट्स सुविचार, नातीवर सुविचार, जीवनात संयम
आवश्यक आहे. म्हणून काही संयम वर सुविचार, तसेच आयुष्यावर सुविचार,
आणले आहेत.

मित्रांनो…
जीवनात चांगल्या विचारांची सोबत आवश्यक आहे. चांगले विचार,
आयुष्य जगणे सोपे करतात. या संकेत स्थळावर आपल्याला भरपूर
जीवनावर आधारित सुविचार संग्रह मिळणार. जो आयुष्याच्या प्रत्येक
पावलांवर तुम्हाला नक्कीच मदत करेल.

Search Preference :- 

marathi suvichar, suvichar marathi,
good thoughts in marathi on life,
quotes in marathi on life,
motivational quotes in marathi on life,
good thoughts in marathi on relationship,
good thoughts in marathi on restraint,
life quotes, sunder vichar,
marathi suvichar images,

मित्रांनो,
ज्याच्या जवळ सुंदर विचार, सुविचार, चांगले विचार, छान विचार,
प्रेरणादायक सुविचार, सकारात्मक सुविचार असतात तो कधीच
आयुष्यात / जीवनात एकटा नसतो. इथे काही निवडक सुविचार
फोटो सोबत दिले आहेत.

विश्वास आहे नक्कीच तुम्हाला आवडतील. आवडल्यास आपल्या मित्रमंडळी…..
नातेवाईक…. Facebook, whatsapp, Instagram,
या सारख्या social media वर शेयर करायला विसरू नका.
किंवा facebook status, story, whatsapp status ठेवा.

Marathi suvichar on Relationship
Status Suvichar On Relationship with images

मित्रांनो,
कधीही यश मोठा नसतो…
तर यश मिळवणारा मोठा असतो.
कधीही नाती मोठी नसतात….
नाती निभावणारे मोठे असतात.
🙋🙏😊

Marathi Suvichar With Images - मराठी स्टेट्स सुविचार - Sunder Vichar Marathi

नाते हे कोणत्याही
एका बेस वर उभे असते.
मग ते मैत्रीचे असो….
अथवा मग ते प्रेमाचे असो.
🙋🙏😊

Marathi Suvichar With Images - मराठी स्टेट्स सुविचार - Sunder Vichar Marathi

जर नात्यातील तडजोडीत
प्रेमा ऐवजी कुठेतरी
पश्चात्ताप जाणवत असेल….
तर समजून जायचे की….
त्या नात्याला एक अदृश्य असा
तडा नक्कीच गेला असावा…!
🙋🙏😊

Marathi Suvichar With Images - मराठी स्टेट्स सुविचार - Sunder Vichar Marathi

प्रत्येकालाच नाती निभावणे
जमत नाही. कारण….
नाती जपतांना दुसऱ्याच्या
आनंदासाठी स्वतःचे मन सुद्धा
दुखवावे लागते…!
🙋🙏😊

Marathi Suvichar With Images - मराठी स्टेट्स सुविचार - Sunder Vichar Marathi
Marathi Suvichar With Images – मराठी स्टेट्स सुविचार

हक्क गाजवण्या अगोदर त्यांना
नात्याची कर्तव्य पार पाडायला
शिकले पाहिजे. तेव्हा त्या हक्काला
किंमत राहते.
🙋🙏😊

Marathi Suvichar With Images - मराठी स्टेट्स सुविचार - Sunder Vichar Marathi

जेव्हा न बोलताही भावना
मनापर्यंत पोहोचतात.
तेव्हा ते नाते असते आपले…
आपलेपणाचे….!
🙋🙏😊

Marathi Suvichar With Images - मराठी स्टेट्स सुविचार - Sunder Vichar Marathi

Marathi suvichar on Restraint
Status Suvichar On Restraint with images

संयम ही आयुष्यातील खरी परीक्षा आहे.
जेवढा वेळ तुम्ही संयम ठेवून काम कराल
तेवढे तुमचे यश मोठे असेल.
🙋🙏😊

Marathi Suvichar With Images - मराठी स्टेट्स सुविचार - Sunder Vichar Marathi

लोक क्षणभराच्या रागासाठी
जीवनभर प्रेम देणाऱ्या माणसाला
गमावतात.
🙋🙏😊

Marathi Suvichar With Images - मराठी स्टेट्स सुविचार - Sunder Vichar Marathi

दिखावा आणि देखावा
यातला फरक कळला की…
जीवन आणि माणसे समजायला
सोपे जातात.
🙋🙏😊

Marathi Suvichar With Images - मराठी स्टेट्स सुविचार - Sunder Vichar Marathi

संयम राखणे
हा जीवनातला
खूप मोठा गुण आहे.
🙋🙏😊

Marathi Suvichar With Images - मराठी स्टेट्स सुविचार - Sunder Vichar Marathi

परमेश्वराने जेव्हा माणसाची निर्मिती केली….
तेव्हा त्यांनी माणसाला तीन पाने दिलीत….
पहिल्या पानावर परमेश्वराने जन्म लिहून दिले.
तिसर्‍या पानावर परमेश्वराने मृत्यू लिहून दिले.
आणि दुसरे पान परमेश्वराने कोरेच ठेवून दिले.
दुसऱ्या पानावर काय लिहायचे हे परमेश्वराने
माणसावर सोडले.
माणूस जसे कर्म करतो तसे ते पान भरत जाते.
या दुसऱ्या पानालाच आयुष्य म्हणतात…!
🙋🙏😊

Marathi Suvichar With Images - मराठी स्टेट्स सुविचार - Sunder Vichar Marathi

आयुष्यात काहितरी मागण्यापेक्षा
काहितरी देण्याला महत्त्व असते.
कारण मागितलेला स्वार्थ असते….
आणि दिलेले प्रेम असते.
🙋🙏😊

Marathi Suvichar With Images - मराठी स्टेट्स सुविचार - Sunder Vichar Marathi

आपल्या आयुष्याशी
कधीच नाराज होऊ नका.
कारण तुमच्या सारखे आयुष्य
काही लोकांचे स्वप्न असेल…!
🙋🙏😊

Marathi Suvichar With Images - मराठी स्टेट्स सुविचार - Sunder Vichar Marathi

शरीर सर्वांचा सारखाच असतो.
अंतर फक्त विचारांचा असतो.
या लहानश्या जीवनात इतके
नाम कमवा की लोक तुमच्याकडे
पर्याय म्हणून नाही तर
एकमेव उपाय म्हणून पाहतील…!
🙋🙏😊

Marathi Suvichar With Images - मराठी स्टेट्स सुविचार - Sunder Vichar Marathi

जीवन आनंदात जगणे
ही एक कला आहे आणि
प्रत्येकजण हा कलाकार नसतो.
🙋🙏😊

Marathi Suvichar With Images - मराठी स्टेट्स सुविचार - Sunder Vichar Marathi

जरी दुःख कितीही असले
तरी पण जीवन नेहमी
हसत – हसत जगावे.
कारण एक छोटीशी स्माईल
खूप काही करण्याचे बळ देते…
स्वतःलाही आणि इतरांना सुद्धा.
🙋🙏😊

Marathi Suvichar With Images - मराठी स्टेट्स सुविचार - Sunder Vichar Marathi

ज्याप्रमाणे प्रवास करीत असतांना
गावे सोडून जात असतात….
त्याचप्रमाणे आयुष्याचा प्रवास
करीत असतांना
माणसे सोडून जात असतात…!
🙋🙏😊

Marathi Suvichar With Images - मराठी स्टेट्स सुविचार - Sunder Vichar Marathi

सतत यश मिळाल्यास
आपल्या आयुष्याची
एकच बाजू कळणार…
दुसरी बाजू कळण्यासाठी
अपयशाची गरज असते…!
🙋🙏😊

Marathi Suvichar With Images - मराठी स्टेट्स सुविचार - Sunder Vichar Marathi
Marathi Suvichar With Images – मराठी स्टेट्स सुविचार

प्रशंसा ही चेहऱ्याची नाही
तर चरित्राची व्हायला पाहिजे.
कारण चांगला चेहरा बनवायला
काहीशी मिनिटे लागतात.
परंतु चांगले चरित्र बनवायला
संपूर्ण जीवन लागते.
🙋🙏😊

Marathi Suvichar With Images - मराठी स्टेट्स सुविचार - Sunder Vichar Marathi

जीवनात सगळेच काही
मनासारखे घडत नाही….
जेवढा मिळत आहे…
तेवढा आनंद घ्यावा लागतो.
जे मिळाले नाही त्यासाठी
दुःखी न होता सोडावे लागते.
🙋🙏😊

Marathi Suvichar With Images - मराठी स्टेट्स सुविचार - Sunder Vichar Marathi

काही गोष्टी हक्काने मिळवाव्या लागतात.
आणि ज्या गोष्टी आपल्या नाही आहेत…
त्यांना समाधानाने परत द्यावे लागतात.
हेच जीवन आहे…
इथे आठवणी सोडून जाव्या लागतात.
🙋🙏😊

Marathi Suvichar With Images - मराठी स्टेट्स सुविचार - Sunder Vichar Marathi

माणूस कितीही आपल्या बुद्धीनुसार…
शक्तीनुसार…. आयुष्य जगत असला…
तरी नियतीने ठरवलेला शेवट आणि
नियतीने मांडलेला डाव हा त्याला
स्वीकारावाच लागतो.
🙋🙏😊

Marathi Suvichar With Images - मराठी स्टेट्स सुविचार - Sunder Vichar Marathi

marathi status suvichar | Sunder vichar on relationship in marathi

मराठी प्रेरणादायक सुविचार स्टेट्स
Good Thoughts In Marathi On life
Sunder Vichar

स्वच्छ पाण्याचा तळ दिसला की
पाण्यात उतरण्याची भीती वाटत नाही.
तसेच माणसाच्या मनाचा तळ समजला की
त्याच्या सहवासाची भीती वाटत नाही.
💮🥀⏳

मराठी प्रेरणादायक सुविचार स्टेट्स - good thoughts in marathi - sunder vichar

 

जर जीवनात दोन नियम लक्षात ठेवलेत
तर नाती अतूट राहतील आणि जपता ही येतील….!
१. समजून घेतल्याशिवाय नाती जोडू नका.
२. गैरसमज करून कधीही नाती तोडू नका.

मराठी प्रेरणादायक सुविचार स्टेट्स - good thoughts in marathi - sunder vichar

सूर्य बोलत नाही त्याच्या प्रकाशाच
त्याच्या परिचय देतो. त्याचप्रमाणे…
तुम्ही स्वतः विषयी काही बोलू नका.
चांगले कर्म करत राहा.
लोकंच तुमचा परिचय देतील…!
💮🥀⏳

मराठी प्रेरणादायक सुविचार स्टेट्स - good thoughts in marathi - sunder vichar

यशस्वी कथा वाचू नका. त्यांनी
केवळ संदेश मिळतो. अपयशाच्या
कथा वाचा. त्याने यशस्वी
होण्यासाठी कल्पना मिळतात.
💮🥀⏳

मराठी प्रेरणादायक सुविचार स्टेट्स - good thoughts in marathi - sunder vichar

पहिले यश मिळाल्या नंतर स्वस्थ बसू नका.
कारण… दुसऱ्या प्रयत्नात जर अपयश आले…
तर संपूर्ण जग म्हणेल की पहिले यश केवळ
नशिबाने मिळाले होते.
💮🥀⏳

मराठी प्रेरणादायक सुविचार स्टेट्स - good thoughts in marathi - sunder vichar

आळस आणि अति झोप
हे दारिद्र्याला जन्म देतात.
💮🥀⏳

मराठी प्रेरणादायक सुविचार स्टेट्स - good thoughts in marathi - sunder vichar

Best Marathi Quotes On Life | चांगले विचार

विचारांची तल्लफ भागल्या शिवाय
मेंदूची नशा पूर्ण होत नाही. त्यासाठी
विचारवंताच्या ठेल्यावर जावे लागते.
💮🥀⏳

मराठी प्रेरणादायक सुविचार स्टेट्स - good thoughts in marathi - sunder vichar

शब्दाचेही तापमान असते बरं का…
शब्द चंद्राच्या शीतल ते सारखा गारवा ही देतात
आणि आगीच्या ज्वालां सारखे तप्त ही असतात…!
💮🥀⏳

मराठी प्रेरणादायक सुविचार स्टेट्स - good thoughts in marathi - sunder vichar

आपल्या मनाला साजेल असा माणूस
आवडू लागला की सहवासाची ओढ
हवीहवीशी वाटते.
कारण त्या एकमेव प्रिय व्यक्तीशी मन
मोकळेपणाने व्यक्त होऊ शकतो.
💮🥀⏳

मराठी प्रेरणादायक सुविचार स्टेट्स - good thoughts in marathi - sunder vichar

जर आपण नाटक बघायला गेलो….
तर पुढची सीट मागतो. आणि….
जर सिनेमा बघायला गेलो तर
मागची सीट मागतो.
तुमचे जगातले स्थान असेच सापेक्ष असते.
ते कधीच अविचल नसते.
💮🥀⏳

मराठी प्रेरणादायक सुविचार स्टेट्स - good thoughts in marathi - sunder vichar

Marathi Suvichar With Images
मराठी स्टेट्स सुविचार | Sunder Vichar Marathi

 

good-thoughts-in-marathi-on-life-marathi-suvichar-with-images-

कोणत्याही माणसाला
अडचणीत जपा.
तो तुम्हाला जीवनभर जपेल.
गेलेले दिवस कधीही
परत येत नाहीत
आणि परत येणारे दिवस
कसे येणार….
हे सांगताही येत नाहीत
म्हणूनच जीवन
हसत हसत जगा.
💮🥀⏳good-thoughts-in-marathi-on-life-marathi-suvichar-with-images-इतरांपेक्षा वेगळे बनायचे असेल तर
चेहऱ्याने नाही तर विचार आणि
संस्काराने बना. कारण माणसाचे
चेहरे कधी ना कधी प्रत्येकाची
साथ सोडत असतात. मात्र माणसाचे
विचार आणि संस्कार शेवटपर्यंत
साथ सोडत नसतात.
💮🥀⏳

good-thoughts-in-marathi-on-life-marathi-suvichar-with-images-

जोपर्यंत तुमची गरज असते….
तोपर्यंत तुमच्या
“कौतुकाचा सोहळा ”
साजरा केला जातो.
एकदा का तुमची गरज संपली….
त्यानंतर तुमच्या
“निंदेची खिरापत ”
घरोघरी वाटली जाते…!
💮🥀⏳


good-thoughts-in-marathi-on-life-marathi-suvichar-with-images-संपर्कातल्या माणसांना
पारखतांना
स्वतःच्या नजरेने पारखावे.
दुसर्‍यांनी दिलेला चष्मा घालून
पारखल्यास बऱ्याचदा त्यांची
खरी ओळख आपल्याला
होतच नाही.
💮🥀⏳

good-thoughts-in-marathi-on-life-marathi-suvichar-with-images-कुठे व्यक्त व्हायचे आणि कधी समजून घ्यायचे….
जर हे कळले तर आयुष्य “भावगीत” आहे.
किती ताणायचे आणि कधी नमते घ्यायचे…
जर हे समजले तर जीवन “निसर्ग” आहे.
किती आठवायचे आणि काय विसरायचे….
जर हे समजले तर जीवन “इंद्रधनुष्य” आहे.
किती रुसायचे आणि केव्हा हसायचे…
जर हे ओळखले तर जीवन “तारांगण” आहे.
कसे सतर्क राहायचे आणि कुठे समर्पित व्हायचे….
जर हे जाणवले तर जीवन “नंदनवन” आहे.

कुठे….? कधी…? किती….? काय….?
केव्हा…. कसे….? जर याचा समतोल
साधता आला तर
जीवन खूप सुंदर आहे.
💮🥀⏳

जीवनात भेटलेल्या माणसांची
आठवण तर येतेच.
परंतु काही माणसे इतकी खास
असतात की त्यांना मन कधीच
विसरू शकत नाही.

suvichar-status-marathi-image-sunder-vichar

माणूस कधीच परक्यांनी दिलेला मान…
आणि आपल्यांनी केलेला अपमान
विसरत नाही….!

suvichar-status-marathi-image-sunder-vichar

जेव्हा एखादे पद किंवा अधिकार असेल…
तेव्हा विनयशील राहा. आणि जेव्हा खूप
रागात असाल तेव्हा अगदी शांत राहा.

suvichar-status-marathi-image-sunder-vichar

तुम्हाला कोणत्याही मुखवट्या शिवाय…
तुम्ही जसे आहात तसेच स्वीकारणारी
माणसे खूप कमी असतात.

suvichar-status-marathi-image-sunder-vichar

कुणी कौतुक करो अथवा टीका….
लाभ तुमचाच आहे. कौतुक प्रेरणा देते.
तर टीका सुधारण्याची संधी देते.

suvichar-status-marathi-image-sunder-vichar

जीवनात भेटलेल्या माणसांची आठवण तर येतेच | Marathi Status Suvichar
Sunder vichar | Good Thoughts In Marathi On Life marathi quotes | मराठी प्रेरणादायक सुविचार

धडा तर लहान मुलांकडून
घेतला पाहिजे की…
जे आपलाच मार खाऊन
परत आपल्यालाच बिलगतात.

marathi-suvichar-image-sunder-vichar-status

नाती जपत चला.
कारण माणूस आज
एकटा पडत चालला आहे….
कोणी फोटो काढणाराही नाही….
सेल्फी काढावी लागते….
ज्याला लोक फॅशन समजतात….!

marathi-suvichar-image-sunder-vichar-status

जीवन मनसोक्त जागून घ्या.
बाकी नशिबावर सोडून द्या.
रात्री फुलांना सुद्धा माहित
नसते की… सकाळी मंदिरात
जायचे आहे की स्मशानात.

marathi-suvichar-image-sunder-vichar-status

तरूनपणात वाढदिवस
आणि म्हातारपणात
काढदिवास हे आजचे
समीकरण आहे.

marathi-suvichar-image-sunder-vichar-status

नाती जपता चला | मराठी स्टेटस सुविचार | Good Thoughts In Marathi
Sunder vichar | Suvichar | happy thoughts

आयुष्यातले चार मौल्यवान रत्न
क्षमाभाव
कुणाला कसेही वागू द्या,
समोरचा चुकला तर आपण
माफ करावे.
हेच मनःशांतीसाठी उत्तम आहे.

निस्वार्थ भावना
केलेली मदत, सहकार्य इत्यादींचा
वारंवार उल्लेख टाळावा.
सततच्या उल्लेखाने मदतीचे महत्व
मातीमोल ठरते.
विश्वास
जगातल्या सर्वात अवघड कामापैकी
एक म्हणजे विश्वास ठेवणे.
स्वकर्मावर, ईश्वरावर विश्वास ठेवा.
विश्वास असेल तर भक्ती म्हणजे सोने.
विश्वास नसेल तर मुर्तीही मातीची.
स्वीकृती
जो जीव जन्म घेतो, त्याला मरण अटळ आहे.
हे सत्य स्वीकारा. भूतकाळ म्हणजे हातून
निसटलेली वाळू. भविष्यकाळ म्हणजे मृगजळ,
परंतु वर्तमानकाळ म्हणजे पदरी पडलेले
आयुष्य आनंदाने जगण्याची संधी…!

आयुष्यातले चार मौल्यवान रत्न | Marathi Suvichar status |
 Good Thought |
सुंदर विचार | चांगले विचार | छान विचार मराठी |
motivational quotes | happy thoughts

good-thoughts-in-marathi-sunder-vichar
good-thoughts-in-marathi-sunder-vichar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here