Suvichar | मराठी सुविचार सोपे | शालेय सुविचार संग्रह मराठी

0
1060
Suvichar - मराठी - सुविचार सोपे - शालेय सुविचार संग्रह मराठी
Suvichar - मराठी - सुविचार सोपे - शालेय सुविचार संग्रह मराठी

Suvichar | मराठी सुविचार सोपे
शालेय सुविचार संग्रह मराठी

नमस्कार मित्रांनो, नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा…
नवीन वर्ष आपणास सुख समाधानाचे, आनंदाचे, ऐश्वर्याचे,
आरोग्याचे जावो… नवीन वर्षात आपले जीवन सुखमय होवो.
हीच प्रभुचरणी प्रार्थना.

VB Good Thoughts या संकेतस्थळावर आपले मनापासून स्वागत आहे.
तुमच्यासाठी या पोस्ट मध्ये लहान मराठी सुविचार , आणले आहेत. तसेच या पोस्ट मध्ये

शालेय विद्यार्थ्यांसाठी सुंदर विचार, Good Thoughts in Marathi For Students,

असे सुविचार ही आणले आहेत. त्याचप्रमाणे मराठी प्रेरणादायी सुविचार,

Motivational Quotes in Marathi ,असे ही मराठी सुविचार आणले आहेत.

मित्रांनो, विनंती आहे की…. एक एक सुविचार शांत मनाने वाचा.
हे सुविचार तुम्हाला जीवनात नक्कीच उपयोगी होतील आणि प्रेरणादायी ठरतील.

Suvichar | मराठी सुविचार सोपे | शालेय सुविचार संग्रह मराठी

अपेक्षा थोड्या असल्या की
समाधान जास्त मिळते.

♥♦♠♣♥♦♠♣

पाण्यातच वीज असते…
त्याला फक्त गतीची गरज असते.
ताकातच लोणी असते…
त्याला फक्त घुसण्याची गरज असते.
सुख सुद्धा माणसाच्या स्वतःजवळच असते
त्याला फक्त शोधण्याची गरज असते.
तसेच चांगुलपणा, प्रामाणिकपणा, आणि
दयाळूवृत्ती ही प्रत्येकालाच असते. परंतु
फक्त आपल्याला ओळखता आली पाहिजे…
आणि योग्य वेळी व योग्य लोकांसाठी
त्याच्या वापर करता आला पाहिजे.
ज्याला या गुणांचा वापर करता आला
तो समाजसेवक समजला बनला.

♥♦♠♣♥♦♠♣

दुसऱ्यांना त्रास देऊन….
जो स्वतःला मोठे समजतो,
तो कधीच मोठा नसतो….
तर जो स्वतः त्रास सहन करून
दुसऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद
निर्माण करतो.
तोच खरा मोठा होतो.
फक्त तो स्वतःला कधी
मोठे समजत नाही….!

♥♦♠♣♥♦♠♣

Suvichar - मराठी - सुविचार सोपे - शालेय सुविचार संग्रह मराठी - vb
Suvichar – मराठी – सुविचार सोपे – शालेय सुविचार संग्रह मराठी

दगडाचे काळीज असलेल्या माणसांवर
जीव लावण्यापेक्षा स्वतःच्या काळजावर
दगड ठेवून जगायला शिका.

♥♦♠♣♥♦♠♣

काही लोकांना आयुष्यात
जास्त स्थान दिले की ती
कारस्थान करायला मोकळी होतात.

♥♦♠♣♥♦♠♣

सर्वांना
उपलब्ध असणाऱ्या माणसाला
कोणीही उपलब्ध नसते.

♥♦♠♣♥♦♠♣

सगळे महागले मात्र काडेपेटी
अजूनही एक रुपयावर ठाम आहे.
आग लावणाऱ्यांची किंमत
कधीच वाढत नसते.

♥♦♠♣♥♦♠♣

काटे पेरून प्रत्येकालाच
गुलाब हवा असतो.

♥♦♠♣♥♦♠♣

जीवनात काही गैरसमज
इतके मनाला टोचतात की
नकळत सुंदर नाते सुद्धा
तुटून जातात.

♥♦♠♣♥♦♠♣

आयुष्य म्हणजे अनुभव…
प्रयोग…. अपेक्षा…. यांचे
समीकरण आहे.
कालचा दिवस हा अनुभव होता….
आजचा दिवस हा प्रयोग असतो…..
उद्याच्या दिवस ही अपेक्षा असते.

♥♦♠♣♥♦♠♣

माणसे वाचता आली की
आयुष्यातले सगळे प्रश्न्
सुटू लागतात.

♥♦♠♣♥♦♠♣

प्रयत्न करून चुकलात तरी चालेल
पण प्रयत्न करण्यास कधीही चुकू नये.
कारण हिम्मत नाही तर किंमत नाही
विरोधक नाही तर प्रगतीही नाही.

♥♦♠♣♥♦♠♣

वाघ आणि हरणाच्या शर्यतीत
बहुतेक वेळेस हरिण जिंकतो.
कारण वाघ भुकेसाठी पळतो…
हरिण जीवासाठी…!
उद्दिष्ट गरजेपेक्षा महत्त्वाचे असते…

♥♦♠♣♥♦♠♣

न मिळालेल्या गोष्टीचा विचार करून
दुखी होण्यापेक्षा जे आपल्याकडे आहे
त्यात आनंदात जगणे म्हणजे खरे आयुष्य होय.

♥♦♠♣♥♦♠♣

वाईट वेळेत साथ सोडलेल्या लोकांकडे
लक्ष देऊ नका पण ज्यांनी वाईट वेळेत
साथ देऊन चांगली वेळ आणून दिली
त्यांचे मोल कधीच विसरू नका.
त्या साठी ठाम राहायला शिकावे.
निर्णय चुकला तरी हरकत नाही
स्वतःवर विश्वास असला की
जीवनाची सुरुवात कुठूनही करता येते….!

♥♦♠♣♥♦♠♣

माणसांचा संग्रह करणे इतकेही सोपे नसते…
जितके पुस्तकांचा संग्रह करणे…. कारण
पुस्तकांचा संग्रह करण्यासाठी पैशाची
गुंतवणूक करावी लागते तर माणसांचा संग्रह
करण्यासाठी भावनांची कदर करावी लागते…

♥♦♠♣♥♦♠♣

Suvichar | मराठी सुविचार सोपे | शालेय सुविचार संग्रह मराठी

माणसाने कितीही प्रयत्न केले तरी
अंधारात सावली म्हातारपणात शरीर
आणि आयुष्याच्या शेवटच्या काळात पैसा
कधीच साथ देत नाहीत… साथ देतात…
ती फक्त आपण जोडलेली जवळची माणसेच….!

♥♦♠♣♥♦♠♣

जी व्यक्ती तुमच्या चेहऱ्यावर
हास्य फुलवू शकते तीच तुमच्या
आयुष्याला अर्थ देऊ शकते.

♥♦♠♣♥♦♠♣

Suvichar | मराठी सुविचार सोपे | शालेय सुविचार संग्रह मराठी

स्वाभीमानाने स्वीकारलेला एकटेपणा
लाचारीच्या सहवासापेक्षा कधीही
योग्यच असतो…

♥♦♠♣♥♦♠♣

माणसे जोडणे यापेक्षा आता
माणसे ओळखणे जास्त महत्वाचे
वाटत आहे…!

♥♦♠♣♥♦♠♣

जीवन आहे तर स्वप्न आहे…
म्हणून प्रवासात वेळ महत्त्वाची नाही
जीवन महत्त्वाचे आहे. कारण….
घड्याळाचे काटे थांबले तर सेल टाकून
सुरू करता येईल. परंतु…
हृदयाचे ठोके थांबले तर जगातल्या
कुठल्याही सेलने सुरू करता येणार नाही.

♥♦♠♣♥♦♠♣

बळ आल्यावर प्रत्येक पाखराने
आभाळात जरूर उडावे. पण ज्या
घरट्याने आपल्याला उब दिली
ते घरटे कधी विसरू नये…

♥♦♠♣♥♦♠♣

कधी कधी जीवनात इतके बेधुंद व्हावे लागते
दुःखाचे काटे टोचतानांही खळखळून हसावे
लागते. जीवन यालाच म्हणायचे असते.
दुःख असूनही दाखवायचे नसते मात्र
पाण्याने भरलेल्या डोळ्यांना पुसत आणखी
हसायचे असते…

♥♦♠♣♥♦♠♣

सत्याचा शेवट
सुख समाधानाच्या
मार्गाने होतो.

♥♦♠♣♥♦♠♣

ज्याला शिस्त नाही….
त्याला यश नाही.

♥♦♠♣♥♦♠♣

श्रीमंतीचा मंत्र शाळेतुन नाही…
तर अनुभवातून मिळत असतो.

♥♦♠♣♥♦♠♣

संकट हे बुडवण्यासाठी नाही….
तर पोहायला शिकवण्यासाठी येते.

♥♦♠♣♥♦♠♣

जर पैशाने
श्रीमंत व्ह्याचे असेल….
तर आधी विचाराने व्हा.

♥♦♠♣♥♦♠♣

या जगात सर्वजण
एकमेकाला कॉपी करतात.

♥♦♠♣♥♦♠♣

संपुर्ण शक्ती
तुमच्या आत दडलेली आहे
तुम्ही काहीही आणि
सर्व काही करु शकता

♥♦♠♣♥♦♠♣

स्वाभिमानाचा लिलाव करुन
माठे होण्यापेक्षा अभिमानाने
लहाण राहणे कधीही चांगले.

♥♦♠♣♥♦♠♣

समाज हा सरळ विचार करणाऱ्या
लोंकामुळे सरळ राहत नसुन….
वाकडा विचार करणाऱ्या लोकांमुळे
राहत असतो.

♥♦♠♣♥♦♠♣

पळत राहा…. लढत राहा
आणि जिकंत राहा.

♥♦♠♣♥♦♠♣

सर्वजण मजा करण्यात
व्यस्त असतील…
तुम्ही कष्ट करण्यात
व्यस्त राहा.
आंनदी राहण्याचा
साधा एकच मंञ आहे…
अपेक्षा स्वतः कडुनच ठेवा…
समोरच्या कडून नको.

♥♦♠♣♥♦♠♣

जर पैसे खर्च करतांना
तुम्ही सारखा विचार करत असाल…
तर याचा अर्थ तुम्ही कष्टाचा पैसे
कमवत आहात.

♥♦♠♣♥♦♠♣

Suvichar | मराठी सुविचार सोपे | शालेय सुविचार संग्रह मराठी

स्वतःच्या नजरेत चांगले रहा….
लोकांचे काय ते तर देवाला ही
नाव ठेवत असतात.

♥♦♠♣♥♦♠♣

जो पर्यंत
तारुण्याचा जोम अंगी आहे…
तो पर्यंत
कोणतीही गोष्ट शक्य होईल.
कार्याला लागण्याची
अंत्यत योग्य अशी हीच वेळ आहे.

♥♦♠♣♥♦♠♣

जर तुम्ही प्रत्येक वेळेस
नविन चुक करत असाल…
तर समजा तुमची प्रगती होत आहे.

♥♦♠♣♥♦♠♣

उगवणा-या सुर्याचे आणि
पळना-या घोड्याचे चिञ
भिंतीवर लावुन प्रगती होत नसते…
प्रगती करण्यासाठी सुर्योदयाच्या
आधी उठुन घोड्याच्या वेगाने
कष्टाची दौड करावी लागते.

♥♦♠♣♥♦♠♣

जर स्वतःशी वाद घालाल…
तर उत्तरे सापडतील आणि
जर दुस-याशी वाद घालत बसाल…
तर असंख्य प्रश्न निर्माण होतील.

♥♦♠♣♥♦♠♣

पैसे नसलेल्या माणसा पेक्षा
स्पप्न नसलेला माणुस
जास्त गरिब असतो.

♥♦♠♣♥♦♠♣

न मिळालेल्या गोष्टीचा
विचार करुन दुःखी होण्यापेक्षा
जे आपल्याकडे आहे…. त्यात
आनंदात जगणे म्हणजे
खरे आयुष्य होय.

♥♦♠♣♥♦♠♣

आनंदी राहायचा एकच मंञ…..
ॐ दुर्लक्षाय नमः

♥♦♠♣♥♦♠♣

खेळ असा दाखवा की…
जरी जिंकता आल नाही….
तरी आपली छाप सोडता
आली पाहिजे.

♥♦♠♣♥♦♠♣

जिंकण्यासाठी शिकण्याची
सवय लागावी लागेल….

♥♦♠♣♥♦♠♣

शिक्षणाचा अर्थ
केवळ नोकरी मिळवणे
असा नाही.

♥♦♠♣♥♦♠♣

आळस नावाची गोष्ट नसती
तर सगळे यशस्वी झाले असते.

♥♦♠♣♥♦♠♣

आळस हा माणसाचा शञु आहे
तर मेहनत मित्र.

♥♦♠♣♥♦♠♣

आठवड्याच्या सुट्टीसाठी नाही…..
तर स्वप्नांसाठी काम करणाऱ्यांना
हार्दिक शुभेच्छा.

♥♦♠♣♥♦♠♣

Suvichar | मराठी सुविचार सोपे | शालेय सुविचार संग्रह मराठी

नेतृत्व म्हणजे… नुसताच
गाजावाजा करणारी
शक्ती नव्हे… तर लोकांना
सशक्त करणे म्हणजे नेतृत्व.

♥♦♠♣♥♦♠♣

माणसाचे खरे रूप
तेव्हाच दिसतो
जेव्हा तो नशेत असतो….
मग ती नशा पदाची….
पैशाची…. रूपाची….
अथवा दारूची….

♥♦♠♣♥♦♠♣

प्रोत्साहण ही अशी गोष्ट आहे
ज्याने सामान्य माणुस देखील
असामान्य काम करू शकतो.

♥♦♠♣♥♦♠♣

Suvichar - मराठी - सुविचार सोपे - शालेय सुविचार संग्रह मराठी - vb - हास्य
Suvichar – मराठी – सुविचार सोपे – शालेय सुविचार संग्रह मराठी

स्मितहास्य ही अशी
वक्ररेशा आहे….. जी
अनेक गोष्टी सरळ करते.

♥♦♠♣♥♦♠♣

आयुष्यात एकच करा….
ज्यांनी जिंकायला शिकवले…
त्यांना हरवण्याचा
प्रयत्न करू नका.

♥♦♠♣♥♦♠♣

कडु बोलणाऱ्याचा
मध ही विकत नाही.
आणि गोड बोलणाऱ्यांच्या
मिरच्या पण विकतात.

♥♦♠♣♥♦♠♣

आयुष्यात सगळ्यात
महाग गोष्ट म्हणजे आनंद.

हरतो तो हजारो तक्रारी करतो
आणि जिंकतो तोच जो हजारो
प्रयत्न करतो.

♥♦♠♣♥♦♠♣

माणसाजवळ पत हवी….
ऐपत हवी…. आणि जगाला
ठोकर मारण्याची हिंमत हवी
तेव्हाच जग तुमचे कौतुक करेल.

♥♦♠♣♥♦♠♣

शुन्यातुन निर्माण करणाऱ्याला
हारण्याची भिती नसते.

♥♦♠♣♥♦♠♣

काय करायचे हे ठरले की…
कसे करायचे याचा मार्ग सापडतो.

♥♦♠♣♥♦♠♣

गरूडा इतके उडता येत नाही म्हणुन….
चिमणी काही उडायचे सोडत नाही.

♥♦♠♣♥♦♠♣

स्वत:च्या मेहनती वर विश्वास
असणाऱ्या माणसाला आपला
प्रतिस्पर्धी काय करत आहे…
याची अजिबात पर्वा नसते.

♥♦♠♣♥♦♠♣

सगळेच धडे
शाळेच्या पुस्तकातुन
शिकायला हवेत….
असे काही नाही.
काही धडे हे अनुभवातुन
शिकावे लागतात.

♥♦♠♣♥♦♠♣

काम हे आजपासुनच
सुरु होत असते.
उदयापासुन सूरु होतो…
तो टाईमपास.

♥♦♠♣♥♦♠♣

कष्ट ही अशी शक्ती आहे की
ती माणसाची क्षमता तपासते
आणि विकासाच्या मार्गावर नेते.

♥♦♠♣♥♦♠♣

रात्री शांत झोप त्यानांच येते
जे दिवसभर प्रामाणिक असतात.

♥♦♠♣♥♦♠♣

कोणतेही काम करतांना
लोक काय म्हणतील…
याचा विचार करु नका.
कारण लोक हसायला येतील
पोसायला नाही.

♥♦♠♣♥♦♠♣

जबाबदारीची जाणीव असली की
सकाळी उठायचा कंटाळा येत नाही.

♥♦♠♣♥♦♠♣

आपल्या मागे होणारी आपली चर्चा
आणि आपली बदनामी हीच आपली
खरी प्रगती आहे.

♥♦♠♣♥♦♠♣

कौतुक हा शब्द खुप छोटा आहे
पण ते करायला मन मात्र
खुप मोठे लागते.

♥♦♠♣♥♦♠♣

प्रयोग करा…. प्रयत्न करा…
यश दिसत नसेल तर
प्रयत्न करण्याच्या
पद्धतीत बदल करा.

♥♦♠♣♥♦♠♣

यशामागे कधीही
रहस्य वगैरे नसते….
केवळ प्रचंड मेहनत असते.

♥♦♠♣♥♦♠♣

चमत्कार हे नेहमी
मेहनत करणाऱ्या
माणसाच्या आयुष्यात होतात.

♥♦♠♣♥♦♠♣

Suvichar | मराठी सुविचार सोपे | शालेय सुविचार संग्रह मराठी

जेवढी मोठी स्वप्ने असतात…
तेवढ्याच मोठया अडचणी येतात.
आणि जेवढ्या मोठ्या अडचणी येतात
यश सुदधा तेवढच मोठे मिळते.

♥♦♠♣♥♦♠♣

परिस्थीती
अजून सोपी होणार नाही
तुम्हाला अजून
सामर्थवान व्हावे लागेल.

♥♦♠♣♥♦♠♣

अनेक वेळा चांगले क्षण हे
कठोर प्रसंगाच्या वेषभुषेत येतात.

♥♦♠♣♥♦♠♣

जेवढे मोठे स्वप्न
तेवढ्याच मोठ्या अडचणी.

♥♦♠♣♥♦♠♣

व्यावसायात तोंडात साखर
आणि डोक्यावर बर्फ ठेऊन
काम करायचे असते.

♥♦♠♣♥♦♠♣

तुम्हाला जर श्रींमत व्हायचे असेल
तर आधी विचाराने श्रींमत व्हा.

♥♦♠♣♥♦♠♣

खरी स्वप्ने तीच असतात
जी तुम्हाला झोपु देत नाहीत.

♥♦♠♣♥♦♠♣

तुम्ही चांगले केले तरी
लोक बोलतील….
वाईट केले तरी लोक बोलतील.

♥♦♠♣♥♦♠♣

प्रत्येक मोठ्या गोष्टीची सुरुवात
शुन्यातुन झालेली असते.

♥♦♠♣♥♦♠♣

जर लोक तुम्हाला
वेडा समजत असतील…
तर समजुन घ्या… तुम्ही
योग्य रस्त्याने चालले आहात.

♥♦♠♣♥♦♠♣

इथे केलेल्या चुका
इथेच सुधारुण जायचे आहे.

♥♦♠♣♥♦♠♣

चुकचाल
तरच प्रगती कराल…

♥♦♠♣♥♦♠♣

शिकण्याची भुक
हीच सर्वात मोठी भूक आहे.

♥♦♠♣♥♦♠♣

Suvichar - मराठी - सुविचार सोपे - शालेय सुविचार संग्रह मराठी - vb - horse
Suvichar – मराठी – सुविचार सोपे – शालेय सुविचार संग्रह मराठी

दारावर घोड्याची नाळ लाऊन
यश मिळत नाही.
यश मिळविण्यासाठी
स्वतःच्या दोन्ही पायात
नाळ लावावी लागते.

♥♦♠♣♥♦♠♣

सल्ला हा नेहमी
स्पष्ट वक्त्या कडून घ्यावा.
गोडबोल्या कडून नाही.

♥♦♠♣♥♦♠♣

आपण जे देतो ते आपल्याकडे
परत येते त्यामुळे चांगले द्या
चांगलच मिळेल.

♥♦♠♣♥♦♠♣

दुसऱ्यांच्या चुकाकडे लक्ष देण्याऐवजी
स्वताच्या चुकाकडे लक्ष द्यायला हवे.
तरच लवकर पुढे जाऊ.

♥♦♠♣♥♦♠♣

चांगली भुमिका, चांगले ध्येय आणि
चांगले विचार असणारे माणसे
नेहमी लक्षात आसतात.

♥♦♠♣♥♦♠♣

काजु बदाम खावुन
अक्कल येते का माहित नाही.
पण धोका खाऊण नक्कीच येते.

♥♦♠♣♥♦♠♣

जाहिरत नेहमी सुखाचीच करा
दुःखाची नको. कारण
जगात सुख खरेदी करणारेच
जास्त आहेत.

♥♦♠♣♥♦♠♣

दोष लपावला की मोठा होतो
आणि स्वीकार केला की
नाहीसा होतो.

♥♦♠♣♥♦♠♣

आपल्यावर झालेल्या टिकेला
घाबरू नका. कारण टिकेला
जो टिकतो तोच जगात टिकतो.

♥♦♠♣♥♦♠♣

मी रक्ताच्या नात्यापेक्षा
विचारांच्या नात्याला
अधिक प्रबळ मानतो.

♥♦♠♣♥♦♠♣

दान दिल्यावर…
जे लक्षात राहत नाही
तेच खरे दान.

♥♦♠♣♥♦♠♣

Suvichar | मराठी सुविचार सोपे | शालेय सुविचार संग्रह मराठी

परिस्थीतीशी टक्कर देणे हे शौर्य
तर जुळवा जुळव करणे हे चातुर्य आहे.

♥♦♠♣♥♦♠♣

जर भीतीला टाळाल
तर ती वाढत जाते
भीती चा सामना कराल
तर ती पळुन जाते.

♥♦♠♣♥♦♠♣

तुम्हाला हे आयुष्य मिळाले आहे…
कारण तूम्ही हे आयुष्य जगण्यासाठी
पुरेसे समर्थ आहात.

♥♦♠♣♥♦♠♣

जो स्वत:च्या प्रगतीसाठी
प्रयत्न करीत असतो….
त्याला दुसऱ्याचे वाईट
करण्यासाठी वेळच मिळत नाही.

♥♦♠♣♥♦♠♣

स्वत:वर विश्वास ठेवायला शिका
तरच जग तुमच्यावर विश्वास ठेवेल.

♥♦♠♣♥♦♠♣

स्वप्न जेवढे
उंच आणि मस्त असतात ना
त्यासाठी परिक्षाही तेवढ्याच
जबरदस्त असतात.

♥♦♠♣♥♦♠♣

जग गरजे नुसार चालत असते…
थंडीत ज्या सुर्याची वाट बघितली जाते…
उन्हाळ्यात त्याचाच तिरस्कार केला जातो.
तुमची किंमत तेव्हाच होईल…. जेव्हा तुमची
गरज असेल….!

♥♦♠♣♥♦♠♣

भगवंत योग्य तेच देत असतो
आपण जास्त मागत असतो
त्यामुळे ते कमी वाटते.

♥♦♠♣♥♦♠♣

जर सरस्वती चा आनादर केला
तर लक्ष्मी तुम्हाला उपयोगी
पडणार नाही.

♥♦♠♣♥♦♠♣

जितक्या आंनदाने घरी जाता
तितक्याच आंनदाने ऑफिसला
पण जा.

♥♦♠♣♥♦♠♣

जर हिमंत नाही तर किमंत नाही…..
जर विरोधक नाहीत तर प्रगतीही नाही.

♥♦♠♣♥♦♠♣

जर तुम्ही
असा माणुस शोधत आहात….
जो तुमचे आयुष्य बदलेल
तर आरशात जाऊण पहा.

♥♦♠♣♥♦♠♣

काही उड्या जमतात…
काही उड्या फसतात.
उडी जमली किंवा फसली
तरी दोन्ही बाबतीत ते
अनुभवाचे माप पदरात टाकतात.

♥♦♠♣♥♦♠♣

चूक ही पाठीसारखी असते
दुसऱ्याची दिसते….
स्वतःची कधीच दिसत नाही.

♥♦♠♣♥♦♠♣

Suvichar - मराठी - सुविचार सोपे - शालेय सुविचार संग्रह मराठी - चूक - vb
Suvichar – मराठी – सुविचार सोपे – शालेय सुविचार संग्रह मराठी

आयुष्यात संपण्यासारखे काहीच नसते
एक नवीन सुरुवात तुमची वाट पाहत असते.

♥♦♠♣♥♦♠♣

अचूक परिस्थितीत संस्कारांची
योग्य शिकवण मिळाली की….
आयुष्याची जडण घडण
योग्य प्रकारे होते.

♥♦♠♣♥♦♠♣

स्वतःच्या अस्तित्वासाठी लढणे
हे हरलेल्या माणसाच्या
जिवंतपणाची निशाणी आहे.

♥♦♠♣♥♦♠♣

काट्यावरून चालणारी व्यक्ती
ध्येयापर्यंत लवकर पोहचते….
कारण रुतणारे काटे
पायाचा वेग वाढवितात.

♥♦♠♣♥♦♠♣

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here